Alte informații

Anunț public privind elaborarea Planului de menținere a calității aerului (Consiliul Județean Tulcea) – aici

Raport de evaluare a implementării legii nr. 52/2003 în anul 2016 – aici

Raport de evaluare a implementării legii nr. 52/2003 în anul 2017 – aici

Raport de evaluare a implementării legii nr. 52/2003 în anul 2018 – aici

Deciziile emise de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Tulcea pentru echilibrarea bugetelor locale :

  1. Decizia nr. 1/ 26.01.2021 – aici
  2. Decizia nr. 199/ 16.03.2021 – aici
  3. Decizia nr. 200/ 16.03.2021 – aici