Audiențe Avocatul Poporului

Miercuri, în data de 22 SEPTEMBRIE 2021, reprezentanții institutiei Avocatul Poporului Biroul Teritorial Constanța, vor fi prezenți in Tulcea, pentru a acorda audiențe cetățenilor și pentru a primi petiții. Activitatea se va desfășura la sediul Instituției Prefectului Tulcea, începând cu ora 10:00, în spațiul pus la dispoziție.
ACORDAREA AUDIENȚELOR ESTE GRATUITĂ.

REGULI IMPORTANTE IMPUSE DE SITUATIA PANDEMIEI DE COVID-19:
Pentru acces, persoanele care solicită audiență trebuie sa respecte formalitățile prevăzute de Ordinul nr. 874/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARSCoV-2 pe durata stării de alertă, cu modificările și completările ulterioare: purtarea maștii de protecfie, triaj epidemiologic, dezinfectarea obligatorie a mâinilor.
În cazul în care persoanele refuză respectarea măsurilor prevazute de Ordinul nr. 874/2020,
cu modificarile și completările ulterioare, nu vor avea acces în sediul instituției.
Persoanele interesate sunt rugate sa se programeze la numărul de telefon 0241 550 544, iar
pentru operativitate, persoanele care se prezintă în audiență să aibă petiția asupra acestora cererea/
petiția din care să rezulte pe scurt problemele cu care se confruntă și documente justificative, în copie.
În situația în care nu pot ajunge în ziua programată, persoanele interesate se pot adresa instituției
Avocatului Poporului-BT Constanța telefonic la nr. 0241 550 544 sau in scris, prin poșta electronică la
adresa de email avpconstanta@avp.ro sau prin Poșta Romană la adresa din mun. Constanța, B-dul
Ferdinand nr.7 bis, județ Constanța.