Carieră

ANUNȚ

privind ocuparea prin transfer, la cerere, a postului vacant  corespunzător funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Corpului de control al prefectului- Instituţia Prefectului – Judeţul Tulcea

Publicat în data de 05.10.2021

 

Instituția Prefectului județul Tulcea, în temeiul dispozițiilor art. 506 alin. (2), alin. (5) și alin. (8) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  anunță ocuparea prin transfer la cerere, a funcției publice de execuție vacante de consilier clasa I, grad profesional superior, în cadrul Corpului de control al prefectului. …vezi mai mult – aici

ERATĂ LA ANUNTUL nr 11601/05.10.2021 privind ocuparea prin transfer, la cerere, a postului vacant  corespunzător funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Corpului de control al prefectului- Instituţia Prefectului – Judeţul Tulceaaici

  • Atribuții specifice postului aici

 


ANUNȚ

privind examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut din cadrul Serviciului juridic și contencios administrativ- Compartiment control legalitate, contencios administrativ, aplicare acte cu caracter reparatoriu, apostilă, procese electorale și îndrumarea autorităților administrației publice locale

Publicat în data de 06.10.2021

 

Instituţia Prefectului – Județul Tulcea organizează, la sediul din Tulcea, strada Păcii nr 18, județul Tulcea, examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut al funcţionarului public de execuție care ocupă postul de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului juridic și contencios administrativ- Compartiment control legalitate, contencios administrativ, aplicare acte cu caracter reparatoriu, apostilă, procese electorale și îndrumarea autorităților administrației publice locale. …vezi mai mult – aici