Carieră

ANUNŢ

Instituţia Prefectului – Județul Tulcea organizează, la sediul din Tulcea, strada Păcii nr 18, județul Tulcea, examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcţionarilor publici care ocupă următoarele posturi:

– consilier juridic, grad profesional asistent din cadrul Serviciului juridic și contencios administrativ- Compartiment Aplicare acte cu caracter reparatoriu si procese electorale – 1 post;

– consilier, grad profesional asistent, din cadrul Serviciului conducere instituții deconcentrate și afaceri europene – Compartiment Afaceri Europene, Relații Internaționale, Informatică – 1 post;

– consilier juridic, grad profesional principal, din cadrul Serviciului Financiar contabilitate, resurse umane, salarizare, administrativ şi achiziţii publice – Compartiment Resurse Umane, Salarizare și Administrativ – 1 post.

Condiţiile cumulative pe care trebuie să le îndeplinească funcţionarul public din cadrul Instituţiei Prefectului – Județul Tulcea pentru a participa la concurs, conform prevederilor art. 479 alin. (1) lit. a) – d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 1. a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 2. b) să fi obţinut un număr minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecţionare, seminare, conferinţe, schimburi de experienţă sau vizite de studiu, în condiţiile legii sau să fi urmat o formă de perfecţionare profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate;
 3. c) să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
 4. d) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţii de desfăşurare a concursului:

Locul de desfășurare:

Examenul va avea loc la sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Tulcea, str. Păcii nr. 18, și constă în 3 probe succesive: selecția dosarelor de înscriere, proba scrisă și interviul.

Proba scrisă se va desfășura în data de  15.10.2020, ora 10.00.

Interviul se va susține în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la examenul de promovare vor cuprinde documentele prevăzute la art. 127 din H.G. nr. 611/2008,  şi se vor depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului,  până la data de 05.10.2020, ora 16.30, la Secretariatul Comisiei de concurs, str. Păcii nr.18, după cum urmează:

 1. pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut din cadrul Serviciului conducere instituții deconcentrate și afaceri europene – Compartiment Afaceri Europene, Relații Internaționale, Informatică, referent Husarencu Viorica, cam. 202, interior 29007.
 2. Pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut din cadrul Serviciului juridic și contencios administrativ- Compartiment Aplicare acte cu caracter reparatoriu si procese electorale, consilier Cubanțav Mariana, cam. 104, interior 29061.
 3. Pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut din cadrul Serviciului Financiar contabilitate, resurse umane, salarizare, administrativ şi achiziţii publice – Compartiment Resurse Umane, Salarizare și Administrativ, consilier Cubanțav Mariana, cam. 104, interior 29061.

Dosarele de înscriere la examenul de promovare conţin în mod obligatoriu:

–  formularul de înscriere prevăzut în anexa 3 la H.G. nr. 611/2008;

– adeverinţă eliberată de Compartimentul resurse umane, salarizare și administrativ în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

–  copii ale rapoartelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;

– adeverinţă eliberată de Compartimentul resurse umane, salarizare și administrativ în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată.

Relații suplimentare se pot obține de la Compartimentul Resurse Umane, Salarizare și Administrativ, cam. 104. Persoană de contact: consilier Cubanțav Mariana,  interior 29061.

Bibliografia necesară susţinerii probelor examenelor este prevăzută în anexele 1-3 la prezentul anunț.

 • Anexa 1 – BIBLIOGRAFIE pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut din cadrul Serviciului conducere instituții deconcentrate și afaceri europene – Compartiment Afaceri Europene, Relații Internaționale, Informatică – aici
 • Anexa 2 – BIBLIOGRAFIE  pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut din cadrul Serviciului juridic și contencios administrativ- Compartiment Aplicare acte cu caracter reparatoriu si procese electorale – aici
 • Anexa 3 – BIBLIOGRAFIE  pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut din cadrul Serviciului Financiar contabilitate, resurse umane, salarizare, administrativ şi achiziţii publice – Compartiment Resurse Umane, Salarizare și Administrativ – aici

ETAPELE DERULĂRII CONCURSULUI:

 • Rezultatele selecției dosarelor de înscriere pentru examenul de promovare în gradul profesional – aici
 • Rezultatul probei scrise pentru:
  • consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, (1 post), în cadrul Serviciului juridic și contencios administrativ- Compartiment Aplicare acte cu caracter reparatoriu si procese electorale – aici
  • consilier, clasa I, grad profesional principal, (1 post), în cadrul Serviciului Conducere Instituții Deconcentrate și Afaceri Europene – aici
  • consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, (1 post), în cadrul Serviciului Financiar contabilitate, resurse umane, salarizare, administrativ şi achiziţii publice – Compartiment Resurse Umane, Salarizare și Administrativ – aici
 • Rezultatul probei interviu pentru:

  • consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, (1 post), în cadrul Serviciului juridic și contencios administrativ- Compartiment Aplicare acte cu caracter reparatoriu si procese electorale – aici
  • consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, (1 post), în cadrul Serviciului Financiar contabilitate, resurse umane, salarizare, administrativ şi achiziţii publice – Compartiment Resurse Umane, Salarizare și Administrativ – aici
  • consilier, clasa I, grad profesional principal, (1 post), în cadrul cadrul Serviciului Conducere Instituții Deconcentrate și Afaceri Europene – aici
 • Rezultatul final pentru:
  • consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, (1 post), în cadrul Serviciului Financiar contabilitate, resurse umane, salarizare, administrativ şi achiziţii publice – Compartiment Resurse Umane, Salarizare și Administrativ – aici
  • consilier, clasa I, grad profesional principal, (1 post), în cadrul cadrul Serviciului Conducere Instituții Deconcentrate și Afaceri Europene – aici
  • consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, (1 post), în cadrul Serviciului juridic și contencios administrativ- Compartiment Aplicare acte cu caracter reparatoriu si procese electorale – aici