Carieră

A  N  U  N  Ț

Instituţia Prefectului – Județul Tulcea organizează, la sediul din Tulcea, strada Păcii nr 18, județul Tulcea, examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut al funcţionarilor publici de execuție care ocupă postul de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului juridic și contencios administrativ – Compartiment control legalitate, contencios administrativ, aplicare acte cu caracter reparatoriu, apostilă, procese electorale și îndrumarea autorităților administrației publice locale.

Anunțaici

Blibliografiaaici

Formular de înscriereaici

Model adeverință de vechimeaici

Etapele:

  • Rezultatul selecției dosarelor de înscriere – aici

A  N  U  N  Ț

Serviciul Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor TULCEA angajează cu recrutare din sursă externă.

Potrivit anunțului Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor București nr. 4047238/30.06.2022, s-a inițiat procedura de ocupare, prin concurs a unei funcții de agent principal la nivelul Serviciului Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor TULCEA, cu recrutare din sursa externă.

Depunerea dosarelor se poate face în perioada 30.06-19.07.2022, exclusiv online, la adresa de e-mail resurseumane.drpciv@mai.gov.ro

Informații suplimentare se pot obține:

  • Pe site-ul oficial al instituției drpciv.ro, la secțiunea Carieră;
  • în intervalul orar 09.00-14.00, în fiecare zi lucrătoare, la nr. de telefon 021/3019570, insp. princ. de poliție Manolache Anca Ioana.