Fără categorie

Ședinta Colegiului Prefectural

Astăzi, 01.09.2021, a avut loc ședința Colegiului Prefectural unde, pe lângă serviciile publice au fost invitați și primarii U.A.T.-urilor din județ. Întâlnirea s-a desfășurat la Sala de ședințe „Mihail Kogălniceanu”, cu începere de la ora 11:00.

Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea:

 1. Informare cu privire la activitățile premergătoare deschiderii, în bune condiții a anului școlar 2021-2022.

Au prezentat:

* Inspectoratul Școlar Județean Tulcea

În anul școlar 2021-2022 rețeaua unităților de învățământ din județul Tulcea este constituită din 142 de unități de învățământ preuniversitar de stat și particular, din care 47 sunt în mediul urban și 95 în mediul rural. Un număr de 80 de unități de învățământ au personalitate juridică (78 de stat și 2 private) și 62 sunt unități de învățământ arondate.

În conformitate cu planurile de școlarizare aprobate, numărul estimat de preșcolari este de 4618, cuprinși în 254 grupe, iar numărul estimat de elevi este de 24003, corespunzător unui număr de 1090 clase.

* Direcția de Sănătate Publică Tulcea

Având în vedere apropierea deschiderii anului școlar 2021-2022, DSPJ Tulcea desfășoară activități de evaluare a condițiilor de igienă din unitățile de învățământ.

Acțiunea a început în data de 16.08.2021 și este în curs de desfășurare. Obiectivul acesteia vizează identificarea disfuncționalităților și remedierea deficiențelor până la începerea noului an școlar. În acest sens, s-au avut în vedere următoarele aspect:

 • starea de igienă a clădirilor (interior/exterior);
 • dotările sălilor de clasă cu mobilier corespunzător, adecvat vârstei copiilor;
 • igiena și dotarea corespunzătoare a spațiului destinat depozitării produselor distribuite prin Programul Guvernamental „Lapte și Corn”;
 • asigurarea utilităților (apă potabilă, canalizare, iluminat, încălzire);
 • modul de colectare și evacuare a deșeurilor menajere (lichide și solide);
 • existența substanțelor chimice și a ustensilelor necesare efectuării curățeniei și dezinfecției și a spațiului de depozitare a acestora;
 • starea terenului aferent unităților de învățământ ( curte, teren sport ) și împrejmuirea acestora cu gard.

* Inspectoratul de Poliție Județean Tulcea        

Pentru asigurarea climatului dc siguranță publică în incinta și în zona adiacentă unităților de învățământ preuniversitar, vor fi derulate activități de verificare a autovehiculelor special destinate transportului de elevi.

În acest sens, în perioada 27.08.2021 – 02.09.2021, polițiștii rutieri vor inventaria/reinventaria aceste autovehicule și vor instrui/reinstrui conducătorii acestora cu privire la conduita preventivă pe timpul efectuării transportului, iar polițiștii din cadrul structurilor pentru siguranța școlară vor realiza/actualiza evidența unităților de învățământ și a operatorilor autorizați care asigura transportul elevilor.

Totodată, în perioada 13-17.09.2021 vor fi derulate controale în trafic, care vor urmări:

 • respectarea măsurilor pentru prevenirea și combaterea efectetor pandemiei de COVID- 19;
 • starea psihofizică a conducătorului autovehiculului, inclusiv testarea alcoolscop;
 • utilizarea centurilor de siguranță;
 • respectarea normelor rutiere.

 * Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Delta” al județului Tulcea

Premergător începerii anului școlar, Inspectoratul pentru Situații de Urgență a desfășurat  un număr de 45 controale de prevenire la unități de învățământ de pe raza județului. În urma activităților de îndrumare și control, au fost constatate un număr de 113 nereguli de natură organizatorică și tehnică, pentru care au fost aplicate un număr de 69 sancțiuni contravenționale. Concomitent cu acțiunile de control, au fost desfășurate 41 de activități de informare preventivă ce au avut ca scop sensibilizarea cadrelor didactice cu privire la regulile și măsurile de prevenire ce trebuiesc respectate în unitățile de învățământ.

 1. Raport privind activitatea desfășurată de către Direcția pentru Sport și Tineret Tulcea, cu accent pe derularea programelor sportive.

În contextul COVID-19, parteneriatul dintre Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Tulcea și Asociațiile Județene / Cluburile Sportive s-a realizat în acest an în proporție de 30% față de anii precedenți, doar la competițiile sporturilor individuale și cu număr redus de participanți, iar cu Inspectoratul Şcolar Judeţean a fost anulat în totalitate.

Pentru efectuarea competiţiilor sportive din cadrul parteneriatelor, D.J.S.T. Tulcea a participat la competițiile sporturilor individuale desfășurate în aer liber din  municipiu la care a fost solicitată, prin acordare de premii și control în contextul Covid 19.

 1. Gestionarea situației persoanelor cu handicap la nivelul județului Tulcea, modernizarea serviciilor publice pentru persoanele cu dizabilități.

Au prezentat:

* Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Tulcea

* Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Tulcea gestionează situația persoanelor cu handicap prin două compartimente: Beneficii sociale si Inspecții sociale.

În luna iulie 2021 au beneficiat de indemnizație 6.774 de persoane, dintre care 2.626 cu handicap grav și 4.148 cu handicap accentuat.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea are în structura organizatorică 7 centre rezidențiale pentru persoanele adulte cu dizabilități, dintre care 5 centre de tip clasic, cu o capacitate mai mare de 50 de locuri.

Ambele instituții au ridicat problema fondurilor insuficiente, cât și lipsa cadrelor specializate.

 1. Prevenirea și combaterea consumului de droguri la nivelul județului Tulcea.

Centrul de Prevenire Evaluare și Consiliere Antidrog Tulcea dezvoltă constant programe de informare, educare și conștientizare în rândul tinerilor, iar numărul celor care au beneficiat de servicii integrate privind combaterea și efectele consumului de droguri în 2020 a fost de 21 de persoane, dintre care 8 minori.

Prevenția consumului de droguri în atenția prefectului Marcel Ivanov

Astăzi, prefectul Marcel Ivanov a primit vizita șefului Centrului Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Constanța, Marius – Cristian Oprișan și a inspectorului de specialitate de la Centrul de Prevenire Evaluare și Consiliere Antidrog Tulcea, Alina Geanina Matei.

Întâlnirea a vizat atât prezentarea Strategiei Naționale Antidrog 2021-2025 și a planului de acțiune pentru implementarea acesteia, cât și consolidarea relațiilor instituționale pentru prevenirea consumului de droguri la nivelul județului Tulcea.

Prefectul județului Tulcea, Marcel Ivanov:

„Consumul de droguri, mai ales în rândul tinerilor, este un fenomen real în societatea noastră, iar ritmul în care ia amploare este îngrijorător.

De aceea, mă voi implica riguros în cooperarea interinstituțională la nivelul județului nostru pentru prevenirea extinderii sale la cote și mai înalte, soluția fiind una complexă, care îmbină programe de educație și formare, sport, îndrumare psihologică și de integrare socială.

Susținerea tinerilor de a rezista tentației și de a găsi alternative de gestionare a acestei dorințe, în special în perioadele destres emoțional, combate riscul major de dependență.

Tinerii sunt viitorul nostru, al întregii societăți și este datoria noastră să îi înțelegem și să îi sprijinim până la maturitate.”

Centrul de Prevenire Evaluare și Consiliere Antidrog Tulcea desfășoară constant activități de conștientizare și prevenire a consumului de droguri.

Ședinta Colegiului Prefectural

Astăzi, prefectul Marcel Ivanov și subprefectul Carmen Caloianu au prezidat ședința Colegiului Prefectural. Întâlnirea s-a desfășurat la Sala de Videoconferințe a Prefecturii, cu începere de la ora 10.
În cadrul ședinței au fost prezentate următoarele:
1.  Raportul privind verificarea stadiului de realizare a măsurilor prioritare pentru gestionarea deșeurilor la nivelul județului Tulcea.
A prezentat: Comisariatul Județean Tulcea al Gărzii Naționale de Mediu.
 • Anual toate UAT-urile din zona de competență a GNM-CJ Tulcea sunt verificate în ceea ce privește implementarea sistemului de colectare separată în conformitate cu prevederile contractului.
 • În cadrul SMID Tulcea sunt respectate obligațiile contractuale în ceea ce privește colectarea separată a deșeurilor municipale .
 • Toate UAT-urile din zona de competenta a GNM-CJ Tulcea au implementat sistemul de colectare separată a deșeurilor prin operatorii de salubritate.

Tot în cadrul ședinței s-a adus în discuție și nivelul de competență al instituțiilor cu atribuții de control în gestionarea deșeurilor. Ca urmare a mai multor sesizări venite din parte primăriilor din județ, cu privire la modul în care sunt gestionate deșeurile de către operatorul de colectare și transport, reprezentanții Prefecturii au propus organizarea unei întâlniri de lucru, în cel mai scurt timp, cu toți factorii implicați în gestionarea deșeurilor la nivel de județ.

2.  Măsuri privind siguranța turiștilor în Delta Dunării pe perioada sezonului estival.
A prezentat: Căpitănia Zonală Tulcea.
Pentru a se asigura deplasarea turiştilor spre Delta Dunării în siguranţă au fost efectuate următoarele activităţi:
 • au fost inspectate din punct de vedere al siguranţei navigaţiei 30 de nave de pasageri, în curse de zi, precum şi 6 nave de pasageri cu cabine cu care se efectuează croazierele internaţionale;
 • o atenţie deosebită s-a acordat ambarcaţiunilor de agrement, inspecţiile şi controalele efectuate vizând starea tehnică şi dotările acestora cu mijloace individuale de salvare şi inventarul de vitalitate precum şi respectarea numărului maxim de pasageri admis la bord, portul vestelor de salvare, calificarea şi starea psiho-fiziologică a conducătorilor. Astfel, s-au efectuat un număr de 207 inspecţii şi un număr de 19 controale, fiind verificate 77 ambarcaţiuni de agrement. Pentru deficienţele constatate s-au aplicat 1 avertisment şi 28 amenzi în cuantum de 37.350 lei.
 
4

Audiențe Avocatul Poporului

Miercuri, în data de 04 august 2021, reprezentanţii instituţiei Avocatul Poporului Biroul Teritorial Constanţa vor fi prezenţi în Tulcea pentru a acorda audienţe cetăţenilor şi pentru a primi petiţii. Activitatea se va desfăşura la sediul instituţiei Prefectului Tulcea, începând cu ora 1000, în spaţiul pus la dispoziţie. ACORDAREA AUDIENŢELOR ESTE GRATUITĂ.

Persoanele interesate sunt rugate să se programeze la numărul de telefon 0241 550 544, iar pentru operativitate, persoanele care se prezintă în audienţă să aibă asupra acestora cererea/petiţia din care să rezulte pe scurt problemele cu care se confruntă şi documente justificative, în copie.

Comunicat de presă

Instituția Prefectului – Județul Tulcea informează astăzi, 01.04.2021, conform datelor centralizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Tulcea, că SITUAȚIA EPIDEMIOLOGICĂ din data de 31.03.2021 privind COVID-19 în județul Tulcea se prezintă astfel:

 • incidența cumulată la 14 zile a cazurilor active din județ, calculată la 1000 de locuitori, este de 2,40
 • incidența cumulată la 14 zile a cazurilor active pe raza municipiului Tulcea, calculată la 1000 de locuitori, este de 4,04

 

 • teste RT-PCR – 303
 • teste rapide Antigen SARS-COV-2 – 114

 

 • cazuri confirmate de la începutul pandemiei  – 418
 • cazuri noi, confirmate în ultimele 24 de ore – 37

 

 • persoane vindecate de la începutul pandemiei – 612
 • decese de la începutul pandemiei – 231decese, astfel: 1 deces în categoria de vârstă 30-39 ani, decese în categoria de vârstă 40-49 ani,  22 decese în categoria de vârstă 50-59 ani, 66 decese în categoria de vârstă 60-69 ani, 91 decese în categoria de vârstă 70-79 ani, 40 decese în categoria de vârstă 80-89 ani și 7 decese în categoria de vârstă de peste 90 ani.

 

 • persoane aflate în izolare instituționalizată (spital) – 115
 • persoane aflate în izolare la domiciliu – 405
 • persoane aflate în carantină – 509

* Datele prezentate sunt in dinamică (se pot modifica de la o oră la alta).

 

Situația privind EVIDENȚA PERSOANELOR VACCINATE în data de 31.03.2021, potrivit informațiilor centralizate la nivelul Direcției de Sănătate Publică a Județului Tulcea, este următoarea:

 • numărul total de persoane vaccinate este 475 dintre care:
  • 094 persoane vaccinate cu 1 doză
  • 381  persoane vaccinate cu 2 doze.

 

 • numărul de persoane vaccinate în ultimele 24 de ore este 441, dintre care:
  • 220 persoane vaccinate cu 1 doză
  • 221 persoane vaccinate cu 2 doze, cu următoarele tipuri de vaccin, astfel:

 

 • Vaccinul Pfizer BioNTech:  61 – doza I și  221 – doza a II-a
 • Vaccinul Moderna: 60 – doza I
 • Vaccinul Astra-Zeneca: 99 – doza I

* Detalii despre campania de vaccinare găsiți pe https://vaccinare-covid.gov.ro/.

 

MĂSURI DE ORDINE PUBLICĂ

Sub coordonarea prefectului Marcel Ivanov, în data de 31.03.2021, structurile teritoriale M.A.I. din județul Tulcea au acționat în sistem integrat pentru combaterea răspândirii virusului SARS-COV-2, dar și pentru descurajarea faptelor de natură contravențională. Echipele mixte de polițiști și jandarmi au efectuat 58 de controale, în urma cărora a fost emis 1 avertisment și a fost aplicată 1 sancțiune pentru nerespectarea legislației în vigoare, în valoare de 500 lei.

 

Instituția Prefectului – Județul Tulcea face un apel către locuitorii județului să respecte normele și recomandările privind igiena și distanțarea socială, precum și măsurile stabilite prin lege pe timpul stării de alertă. Este important ca fiecare cetățean să conștientizeze faptul că acțiunile sale îi pot afecta pe ceilalți și să respecte deciziile autorităților pentru limitarea și răspândirea infecțiilor cu virusul SARS-COV-2.

 

Reamintim locuitorilor județului Tulcea să ia în considerare doar informațiile verificate prin sursele oficiale și să apeleze pentru recomandări și alte detalii TELVERDE 0800.800.358 – linie telefonică alocată strict pentru informarea cetățenilor, valabilă pentru apelurile naționale. Totodată, românii aflați în străinătate pot solicita informații despre prevenirea și combaterea virusului la linia special dedicată lor +4 021.320.20.20.

Apelați 112 doar în caz de urgență!