Comunicat

Azi, 03 august 2023, începând cu ora 11.00, la sala ”Mihail Kogălniceanu”, prefectul județului Tulcea, Alexandru Dan Munteanu a continuat seria acțiunilor de sprijinire a administrațiilor locale invitând primarii unităților administrativ teritoriale din județ la o masă rotundă, alături de: directorul Direcției pentru Agricultură Județeană Tulcea, Serviciul juridic și contencios administrativ din cadrul Instituției Prefectului – Județul Tulcea și reprezentantul Inspectoratului Teritorial de Muncă Tulcea, la care au fost dezbătute următoarele aspecte:

1. Modificările legislative ale Ordinului nr. 97/63/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene meteorologice periculoase având ca obiect producerea secetei pedologice.

2. Obligativitatea obținerii avizelor prevăzute de art. 308 alin. (4) lit. g) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în procedura administrativă de inițiere a concesionării bunurilor din domeniul public și privat al unităților administrativ-teritoriale.

3. Regimul juridic special al încheierii acordurilor colective de muncă în temeiul Hotărârii de Guvern nr. 302/2022 pentru aprobarea normelor privind modul de constituire, organizare şi funcţionare a comisiilor paritare, componența, atribuţiile şi procedura de lucru ale acestora, precum şi a normelor privind încheierea şi monitorizarea aplicării acordurilor colective, versus încheierea contractelor colective de muncă în temeiul Legii nr. 367/2022 privind dialogul social, la nivelul autorităților sau instituțiilor publice: erori apărute în negocierea, încheierea și aplicarea acestora.

4. În final subprefectul Memet Timur a făcut o scurtă recapitulare a principalelor măsuri cu caracter operativ pe care primarul în calitate de președinte al comitetului local pentru situații de urgență este obligat să le adopte pentru asigurarea unui management adecvat al situației de urgență.