COMUNICAT- Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR)

Măsurile de dezvoltare rurală se adresează utilizatorilor de terenuri agricole și facilitează acordarea unor plăți anuale pe hectar de suprafață agricolă pentru compensarea costurilor suplimentare și a pierderilor de venit suportate de fermieri ( secetă, grindină, etc.) pentru anul 2021 sunt:

  • Măsura 10 – Agro-mediu și climă,
  • Măsura 11 – Agricultura ecologică,
  • Măsura 13 – Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice.

La nivelul instituțiilor implicate în elaborarea, implementarea și promovarea măsurilor de mediu și climă au fost elaborate și actualizate documentele informative și de ghidare aplicabile în anul 2021, care sunt utile în accesarea și implementarea cu succes a angajamentelor din cadrul acestor măsuri.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) este responsabil pentru implementarea măsurilor de mediu și climă din PNDR 2014-2020 prin care se acordă plăți compensatorii fermierilor care furnizează societății servicii publice prin adoptarea unor practici agricole prietenoase cu mediul.

Puteți consulta broșura cu măsurile compensatorii aici