Comunicat

Secretarul de stat în Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Dan Ștefan Chiru a fost prezent astăzi la Tulcea, în cadrul unei acțiuni de promovare a Campaniei Naţionale de Împăduriri 2022-2026.

În cadrul întâlnirii, care a avut loc la sediul Instituției Prefectului – Județul Tulcea, au fost prezentate informații şi detalii cu privire la noua linie de finanţare pentru împăduriri, care presupune investiţii în noi suprafeţe ocupate de păduri, inclusiv în păduri urbane şi reîmpăduriri.

Secretarul de stat în Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Dan Ștefan Chiru a subliniat avantajele acestei scheme de finanţare, care oferă sprijin financiar pentru împădurirea terenurilor agricole neutilizate, dar și o subvenţie anuală de 456 euro/hectar pe o perioadă de 20 de ani.

Astfel, pe lângă beneficiile reale de mediu pe care Campania Națională de Împăduriri 2022-2026 le va aduce în lupta împotriva schimbărilor climatice, această oportunitate de finanţare poate deveni inclusiv o sursă alternativă de venit, mai ales în ceea ce priveşte terenurile degradate sau nefolosite.

Campania Naţională de Împăduriri 2022-2026, finanţată prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, a fost lansată în luna noiembrie a anului 2022 și are un buget de 730 milioane de euro și vizează realizarea a 56.000 ha de noi păduri şi suprafeţe cu vegetaţie forestieră în zonele vulnerabile la schimbările climatice. Totodată, vor fi finanțate lucrări de împădurire și lucrări de îngrijire a plantațiilor și creștere a suprafeței cu vegetație forestieră în lungul căilor de comunicație, în interiorul aglomerărilor urbane (păduri urbane, inclusiv de tipul mini-pădurilor) în jurul localităților și între câmpurile cu culturi agricole, precum și alte categorii de perdele forestiere de protecție.