Invitația Romsilva –  Administrația Parcului Național Munții Măcinului R.A

Prefectul Marcel Ivanov și subprefect Carmen Caloianu au răspuns invitației Romsilva –  Administrația Parcului Național Munții Măcinului R.A. de a participa, astăzi, la conferința de lansare a proiectului „Implementarea de măsuri active de conservare pe teritoriul Parcului Național Munții Măcinului pentru îmbunătățirea stării de conservare a habitatelor forestiere de cvercinee și a habitatelor de pajiște stepică și îmbunătățirea infrastructurii de management și informare a vizitatorilor”.

Prefectul Județului Tulcea, Marcel Ivanov:

Am fost înzestrați cu bogății naturale rare, precum Delta Dunării și Parcul Național Munții Măcinului, care ne obligă să dăm dovadă de foarte multă responsabilitate și implicare. Nu poate decât să ne bucure inițiativa echipei Romsilva Parcul Național Munții Măcinului și să ne facă să apreciem acest proiect, venit atât în sprijinul administrației parcului, care trebuie să găsească soluții pentru inițiative sustenabile a zonei cât și în sprijinul turistului. Acesta trebuie să găsească în rezervație trasee sigure, marcate, vizibile și nu în ultimul rând informațiile necesare cu privire la această bogăție.
Este foarte important ca și comunitatea locală să cunoască valoarea bogăției de la ei din zonă și să susțină demersurile autorităților pentru protejarea și valorificarea corectă a Parcului.
Succes și implementare ușoară! ”

Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 4 – Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminarea siturilor poluate istoric – Obiectiv specific – 4.1 Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate.

Valoarea proiectului este de 14.517.111,87 lei, din care 12.339.545,14 lei valoare nerambursabilă Fondul European de Dezvoltare Regională și 2.177.566,73 lei din bugetul național.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea stării de conservare a habitatelor forestiere de cvercinee și a habitatelor de pajiște stepică din Parcul Național Munții Măcinului și informarea / conștientizarea factorilor interesați și dezvoltarea capacității Administrației Parcului Național Munții Măcinului.