Ordinele prefectului

2022

  • Ordinul Prefectului nr. 161 din 16.05.2022 privind stabilirea perioadei în care se desemnează membrii comisiei paritare din cadrul Instituției Prefectului – Județul Tulcea – aici
  • Ordinul Prefectului nr. 131 din 14.04.2022  privind programul de lucru la sediul secundar din localitatea Măcin, Județul Tulcea al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor – aici

2021

  • Ordinul Prefectului nr. 434 din 07.12.2021 privind unele măsuri organizatorice în domeniul înmatriculării vehiculelor în perioada 05.12.2021 – 15.01.2022 – aici
  • Ordinul Prefectului nr. 400 din 29.10.2021 privind unele măsuri organizatorice în domeniul înmatriculării vehiculelor în perioada 01.11-01.12.2021 – aici
  • Ordinul Prefectului nr. 248 din 30.06.2021  privind programul de lucru la nivelul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Inmatriculare a Vehiculelor – aici
  • Ordinul Prefectului nr. ­­­162 din 13.05.2021 privind reorganizarea Instituției Prefectului – Județul Tulceaaici
  • Ordinul Prefectului nr. 233 din 14.06.2021 privind constituirea echipei locale de sprijin la nivelul județului Tulcea privind integrarea socială a străinilor care au dobândit protecţie internaţională sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene – aici
    • Anexa la Ordinul Prefectului nr. 233 din 14.06.2021 – aici