Programul de educaţie rutieră “Pentru oameni tineri” – P.O.T.    

Instituția Prefectului Județul Tulcea, prin Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Tulcea derulează a doua ediție a programului de educaţie rutieră “Pentru oameni tineri” – P.O.T. – în instituţiile de învăţământ din județul Tulcea.

Din rândul participanților, la finalizarea programului, prin tragere la sorți vor fi desemnați 6 (șase) câștigători, cărora li se va asigura, în mod gratuit, examinarea medicală și psihologică, precum și pregătirea teoretică și practică, în vederea obținerii permisului de conducere pentru categoria B.

Elevii interesați  pot transmite cererea de înscriere şi declaraţia de consimţământ la adresa  de mail: pentruoamenitineri@gmail.com,  până la data de 01.10.2022.

Cererea de înscriere şi declaraţia de consimţământ se pot descărca aici.

Programul constă în organizarea și desfășurarea a unui număr de 2 (două) ședințe de instruire.

La activități pot participa toți elevii înmatriculați la instituțiile de învățământ din județul Tulcea, din clasele a XI și a XII.

Participarea la tragerea la sorți este condiționată de îndeplinirea următoarelor criterii:

  • prezența la ambele ședințe (programul ședințelor li se va comunica ulterior participanților);
  • vârsta minimă de 17 ani, împlinită cel târziu la data 01.01.2022;
  • a depus până cel târziu la data de 01.10.2022, cererea de înscriere şi declarația de consimțământ;
  • nu a fost condamnat pentru o infracțiune la regimul circulației, sau pentru o infracțiune care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea corporală a unei persoane, săvârșită ca urmare a nerespectării regulilor de circulație;
  • nu urmează sau nu a absolvit cursurile unei școli de șoferi, în vederea obținerii categoriei B;
  • nu suferă de o boală sau dizabilitate fizică, incompatibilă cu calitatea de conducător auto amator.

Premiile se vor acorda sub formă de vouchere și pot fi revendicate, până la data de 31.12.2022.

În cazul în care vreunul dintre câștigători va fi declarat inapt medical sau psihologic pentru obținerea permisului de conducere din grupa I de autovehicule, școlile de șoferi care acordă voucherele vor fi exonerate de îndeplinirea obligațiilor prevăzute, în raport cu persoana în cauză.