Raport narativ ref. la stadiul implementărilor măsurilor prevăzute în SNA/ Planul de integritate

  • Raportul privind implementarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public la nivelul Instituției Prefectului – Județul Tulcea – 2021