Ședința Colegiului Prefectural

Marți, 25 octombrie 2022, cu începere de la ora 12:00, prefectul Alexandru Dan Munteanu a prezidat ședința Colegiului Prefectural.

În cadrul acestei întâlniri au fost prezentate următoarele teme:

 Proiecte cu fonduri europene pentru conservarea biodiversității aflate în implementare în Rezervația Biosferei Delta Dunării.

A prezentat: Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării

             Proiecte finalizate:

        1.Proiect „Conservarea pădurii CARAORMAN”

Valoare totală proiect: 9.283.461,89 lei

Perioada de derulare : 2019 – 2022

        Proiecte aflate în implementare:

 1. Proiect „Îmbunătăţirea condiţiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării pentru conservarea biodiversităţii şi a resurselor halieutice – Complexele lacustre: Dunavăţ–Dranov,Razim–Sinoie, Zona Sinoie-Istria–Nuntaşi”

Valoare totală proiect: 13.037.015,21 lei

Perioada de derulare: 2019 – 2023

 1. Proiect „Îmbunătăţirea condiţiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării pentru conservarea biodiversităţii şi a resurselor halieutice – Complexele lacustre: Gorgova-Uzlina, Roşu-Puiu”

Valoare totală proiect: 14.286.221,78 lei

Perioada de derulare : 2019 – 2023

 1. Proiect „Îmbunătăţirea condiţiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării pentru conservarea biodiversităţii şi a resurselor halieutice – Complexele lacustre: Şontea-Fortuna, Matiţa Merhei, Somova-Parcheş”

Valoare totală proiect: 35.910.901,99 lei

Perioada de derulare : 2019 – 2023

 1. Proiect „Măsuri pentru asigurarea unui statut favorabil de protecție și conservare a habitatelor și speciilor periclitate din RBDD în context internațional”

Valoare totală proiect:16.129.469,23 lei

Perioada de derulare : 2019 – 2023

 1. Proiect „Revizuirea planului de management și a regulamentului RBDD”

Valoare totală proiect: 43. 529.702,20 lei

Perioada de derulare : 2019 – 2022

6.Proiect „ Asigurarea unui statut favorabil de conservare pentru salvarea de la   extincție a populației de nurcă europeană – Mustela lutreola (specie de interes comunitar, critic periclitată) – din România SAVE E-MINKRO)

Valoare totală proiect: 40.672.630,31 lei

Perioada de derulare: 2019 – 2023

7.Proiect „ Dezvoltarea Staţiei de monitorizare a peştilor migratori: sturioni şi   scrumbie – Isaccea”.

Valoare totală proiect: 55.403.353,65 lei

Perioada de derulare: 2021 – 2023

 • Informare privind respectarea de către angajatori a cadrului legal, de prestare a activităților cu caracter ocazional de către zilieri.

A prezentat: Inspectoratul Teritorial de Muncă Tulcea

De la  data de 01 august 2020 şi până în prezent, respectiv 30.09. 2022, la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Tulcea au fost eliberate credenţiale pentru Registrul electronic de evidenţă  a zilierilor  pentru  un număr de 338 societăţi cu răspundere limitată,  96 persoane fizice autorizate şi 16 întreprinderi individuale.

Din totalul de 450 de beneficiari de credenţiale pentru utilizarea Registrului electronic de evidenţă a zilierilor sunt activi un număr de 98 beneficiari.

Mare parte dintre aceştia optând pentru încheierea de contracte individuale de muncă.

Situatia in anul 2022 (9 luni) a zilelor lucrate de catre zilieri pe domenii de activitate reprezentative:

 • Agricultura 35.636
 • Silvicultura 11.010
 • Pescuit si acvacultura 2.168
 • Tabere scolare 221
 • Alte activitati artistice 120
 • peisag. 627
 • Restaurant 817
 • Hoteluri si alte fac cazare 1.100

In ceea ce priveste activitatea de control, in fiecare an sunt derulate Campanii nationale de verificare a modului in care  sunt respectate prevederile Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, cea din acest an desfasurandu-se in perioada 19-22.09.2022, aplicandu-se amenzi in valoare de 22.000 lei.( 6 sanctiuni contraventionale)

 • Calendarul sesiunilor active și estimative al deschiderii sesiunilor de finanțarea în anul 2022.

    A prezentat: Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale Tulcea