Ședinta Colegiului Prefectural

Astăzi, 01.09.2021, a avut loc ședința Colegiului Prefectural unde, pe lângă serviciile publice au fost invitați și primarii U.A.T.-urilor din județ. Întâlnirea s-a desfășurat la Sala de ședințe „Mihail Kogălniceanu”, cu începere de la ora 11:00.

Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea:

 1. Informare cu privire la activitățile premergătoare deschiderii, în bune condiții a anului școlar 2021-2022.

Au prezentat:

* Inspectoratul Școlar Județean Tulcea

În anul școlar 2021-2022 rețeaua unităților de învățământ din județul Tulcea este constituită din 142 de unități de învățământ preuniversitar de stat și particular, din care 47 sunt în mediul urban și 95 în mediul rural. Un număr de 80 de unități de învățământ au personalitate juridică (78 de stat și 2 private) și 62 sunt unități de învățământ arondate.

În conformitate cu planurile de școlarizare aprobate, numărul estimat de preșcolari este de 4618, cuprinși în 254 grupe, iar numărul estimat de elevi este de 24003, corespunzător unui număr de 1090 clase.

* Direcția de Sănătate Publică Tulcea

Având în vedere apropierea deschiderii anului școlar 2021-2022, DSPJ Tulcea desfășoară activități de evaluare a condițiilor de igienă din unitățile de învățământ.

Acțiunea a început în data de 16.08.2021 și este în curs de desfășurare. Obiectivul acesteia vizează identificarea disfuncționalităților și remedierea deficiențelor până la începerea noului an școlar. În acest sens, s-au avut în vedere următoarele aspect:

 • starea de igienă a clădirilor (interior/exterior);
 • dotările sălilor de clasă cu mobilier corespunzător, adecvat vârstei copiilor;
 • igiena și dotarea corespunzătoare a spațiului destinat depozitării produselor distribuite prin Programul Guvernamental „Lapte și Corn”;
 • asigurarea utilităților (apă potabilă, canalizare, iluminat, încălzire);
 • modul de colectare și evacuare a deșeurilor menajere (lichide și solide);
 • existența substanțelor chimice și a ustensilelor necesare efectuării curățeniei și dezinfecției și a spațiului de depozitare a acestora;
 • starea terenului aferent unităților de învățământ ( curte, teren sport ) și împrejmuirea acestora cu gard.

* Inspectoratul de Poliție Județean Tulcea        

Pentru asigurarea climatului dc siguranță publică în incinta și în zona adiacentă unităților de învățământ preuniversitar, vor fi derulate activități de verificare a autovehiculelor special destinate transportului de elevi.

În acest sens, în perioada 27.08.2021 – 02.09.2021, polițiștii rutieri vor inventaria/reinventaria aceste autovehicule și vor instrui/reinstrui conducătorii acestora cu privire la conduita preventivă pe timpul efectuării transportului, iar polițiștii din cadrul structurilor pentru siguranța școlară vor realiza/actualiza evidența unităților de învățământ și a operatorilor autorizați care asigura transportul elevilor.

Totodată, în perioada 13-17.09.2021 vor fi derulate controale în trafic, care vor urmări:

 • respectarea măsurilor pentru prevenirea și combaterea efectetor pandemiei de COVID- 19;
 • starea psihofizică a conducătorului autovehiculului, inclusiv testarea alcoolscop;
 • utilizarea centurilor de siguranță;
 • respectarea normelor rutiere.

 * Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Delta” al județului Tulcea

Premergător începerii anului școlar, Inspectoratul pentru Situații de Urgență a desfășurat  un număr de 45 controale de prevenire la unități de învățământ de pe raza județului. În urma activităților de îndrumare și control, au fost constatate un număr de 113 nereguli de natură organizatorică și tehnică, pentru care au fost aplicate un număr de 69 sancțiuni contravenționale. Concomitent cu acțiunile de control, au fost desfășurate 41 de activități de informare preventivă ce au avut ca scop sensibilizarea cadrelor didactice cu privire la regulile și măsurile de prevenire ce trebuiesc respectate în unitățile de învățământ.

 1. Raport privind activitatea desfășurată de către Direcția pentru Sport și Tineret Tulcea, cu accent pe derularea programelor sportive.

În contextul COVID-19, parteneriatul dintre Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Tulcea și Asociațiile Județene / Cluburile Sportive s-a realizat în acest an în proporție de 30% față de anii precedenți, doar la competițiile sporturilor individuale și cu număr redus de participanți, iar cu Inspectoratul Şcolar Judeţean a fost anulat în totalitate.

Pentru efectuarea competiţiilor sportive din cadrul parteneriatelor, D.J.S.T. Tulcea a participat la competițiile sporturilor individuale desfășurate în aer liber din  municipiu la care a fost solicitată, prin acordare de premii și control în contextul Covid 19.

 1. Gestionarea situației persoanelor cu handicap la nivelul județului Tulcea, modernizarea serviciilor publice pentru persoanele cu dizabilități.

Au prezentat:

* Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Tulcea

* Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Tulcea gestionează situația persoanelor cu handicap prin două compartimente: Beneficii sociale si Inspecții sociale.

În luna iulie 2021 au beneficiat de indemnizație 6.774 de persoane, dintre care 2.626 cu handicap grav și 4.148 cu handicap accentuat.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea are în structura organizatorică 7 centre rezidențiale pentru persoanele adulte cu dizabilități, dintre care 5 centre de tip clasic, cu o capacitate mai mare de 50 de locuri.

Ambele instituții au ridicat problema fondurilor insuficiente, cât și lipsa cadrelor specializate.

 1. Prevenirea și combaterea consumului de droguri la nivelul județului Tulcea.

Centrul de Prevenire Evaluare și Consiliere Antidrog Tulcea dezvoltă constant programe de informare, educare și conștientizare în rândul tinerilor, iar numărul celor care au beneficiat de servicii integrate privind combaterea și efectele consumului de droguri în 2020 a fost de 21 de persoane, dintre care 8 minori.