Ședinta Colegiului Prefectural

În data de 29.06.2021 a avut loc ședința Colegiului Prefectural unde, pe lângă serviciile publice au fost invitați și primarii UAT-urilor din județ.
Întâlnirea s-a desfășurat la Sala de ședințe „Mihail Kogălniceanu”, cu începere de la ora 10.00.

Ordinea de zi a ședinței a fost:
1. Stabilirea Planului comun de acțiuni pentru buna desfășurare a activităților pe durata sezonului estival 2021.
Au prezentat:
• Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Tulcea
• Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Tulcea
• Direcţia de Sănătate Publică Tulcea
• Inspectoratul de Poliţie Judeţean Tulcea
• Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Tulcea

Instituțiile menționate au evidențiat necesitatea unei bune colaborări cu administrația publică locală și organizatorii de evenimente pentru desfășurarea activităților cultural-artistice și turistice în condiții de siguranță.

2. Măsuri întreprinse pentru implementarea programelor, politicilor, strategiilor și planurile de acțiune la nivelul județului Tulcea, pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale.
A prezentat Administrația Județeană a Finanțelor Publice Tulcea:

Prin intensificarea acțiunilor de mediatizare a legislației și asistența acordată contribuabililor în scopul cunoașterii obligațiilor fiscale, gradul de realizare în 2021 a programului de încasare a veniturilor bugetare (valori nete) este de 101,66 %, în creștere cu 15,01% comparativ cu încasările din anul anterior.

3. Informare privind măsurile de prevenire și stingere a incendiilor la recoltarea cerealelor păioase atât în județ cât și în Delta Dunării.
Au prezentat:
• Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Delta” al județului Tulcea:

Pentru gestionarea eficientă a situațiilor de urgență pe raza județului Tulcea, în perioada următoare vor fi constituite două noi subunități de intervenție ale I.S.U. „Delta” Tulcea, în Murighiol și respectiv în Topolog.

• Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării:

Până acum în anul curent, au avut loc 10 incendii în Rezervației Biosferei Delta Dunării, altele decât cele aprobate de A.R.B.D.D. în amenajările piscicole, care au cuprins o suprafață de 850 hectare, însă niciunul nu a avut impact negativ asupra biodiversității.

4. Activitatea operatorilor înregistrați în agricultura ecologică care produc, procesează, importă din terțe țări, depozitează sau distribuie produse ecologice în vederea comercializării.
A prezentat Direcția Agricolă Județeană Tulcea:

În 2021, ponderea suprafețelor înregistrate în agricultura ecologică în totalul suprafeței agricole a județului Tulcea a crescut cu 8,92% față de cea din anul 2020.

Tot în cadrul ședinței Colegiului Prefectural au fost atinse și următoarele puncte:

• Direcția Agricolă Județeană Tulcea a reamintit importanța și necesitatea realizării recensământului agricol și a solicitat sprijinul administrațiilor publice locale pentru finalizarea recenzărilor la termen, acesta fiind data de 15.07.2021.

• Instituția Prefectului – Județul Tulcea a solicitat primarilor finalizarea inventarierii patrimoniului din domeniul public al unităților administrativ-teritoriale, cu respectarea procedurii din codul administrativ.

• Primarul U.A.T.-ului Grindu a solicitat mai multă atenție și rigurozitate privind respectarea măsurilor și normelor de combatere a răspândirii virusului SARS-COV-2 în lăcașurile de cult.