Ședința Colegiului Prefectural

Marți, 27 septembrie 2022, cu începere de la ora 10.00, prefectul Alexandru Dan Munteanu a prezidat ședința Colegiului Prefectural.

În cadrul acestei întâlniri au prezentat următoarele instituții:

 • Biroul Vamal Tulcea: Raportul activității desfășurate de Biroul Vamal Tulcea în semestrul I 2022. Realizarea obiectivelor stabilite de A.N.A.F. privind activitatea vamală.

În primele şase luni ale anului 2022, instituţia şi-a desfăşurat activitatea cu un număr de cincisprezece angajaţi, din care unul cu funcţie de conducere şi paisprezece de execuţie. Sumele încasate la bugetul de stat – se înregistrează o scădere a încasărilor cu 22,48%, datorată micşorării valorii în vamă  a mărfurilor importate în primele şase luni şi implicit a drepturilor vamale  datorate de operatorii economici.

Numărul declaraţiilor vamale prelucrate – numărul declaraţiilor vamale de import a crescut uşor, încasările au scăzut. Aceasta se explică prin faptul că a scăzut valoarea în vamă a mărfurilor importate, iar pentru importurile din Ucraina (majoritatea de cereale), al căror număr a crescut în această perioadă, nu se datorează drepturi vamale, fiind scutite de la plata acestora.

 • Direcţia pentru Sport şi Tineret Tulcea:Raport privind activitatea desfășurată de Direcţia pentru Sport şi Tineret Tulcea, cu accent pe derularea programelor sportive.

Realizarea obiectivelor şi indicatorilor din Calendarul competițional județean 2022

 • Număr total de competiţii: planificat – 50/ realizat – 47 / cu un nr. total  de 4050 participanți.

Realizarea obiectivelor şi indicatorilor din Programul „Promovarea sportului de performanţă”– P1.

Număr total de competiţii: planificat – 27/ realizat – 25

Susținerea activității de performanță :

 1. Număr sportivi legitimați în prezent : Total – 2530, din care:

                      – Seniori masculin – 770, feminin – 50; Total –   820;

                      – Juniori/Cadeți – masculin – 840, feminin – 160; Total – 1000;

                     – Copii masculin – 630, feminin – 80; Total – 710;

Număr profesori/antrenori activi – 76;

Număr arbitri – 63;

Număr instructori sportivi – 58.

  Realizarea obiectivelor şi indicatorilor din Programul „Sportul pentru toţi”- P2. 

 • Număr total de competiţii: planificat – 23/ realizat – 22

 Parteneriate : în anul 2022 s-au realizat 18 protocoale sau convenţii de parteneriat încheiate cu Consiliul Județean, Inspectoratul Școlar Județean, Palatul Copiilor şi asociaţii sportive, în condițiile în care sunt înregistrate la nivelul județului un număr de 160 de asociații sportive.

 • Filiala de Îmbunătățiri Funciare Tulcea: Stadiul realizării lucrărilor de investiții ce se derulează la nivelul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Tulcea.

La nivelul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Tulcea se află în execuție următoarele investiții:

1.Reabilitarea amenajării de irigații Babadag

2.Reabilitare SPAE Lata din amenajarea de desecare 23 August – Isaccea

Lucrări de proiectare:

 1.  Reabilitarea stației de pompare de bază SP1 Babadag, SP2 Babadag, stațiilor de repompare SRP1 Babadag, SRP4 Babadag și a canalelor de aducțiune CA5, CD 1-8 și CA0-SP2 Babadag din amenajarea de irigații Babadag
 2. Reabilitarea amenajării de irigații Sud Razelm
 3. Reabilitarea amenajării de irigații Peceneaga Turcoaia Măcin
 4. Reabilitarea amenajării de irigații Sarichioi
 5. Reabilitarea amenajării de irigații Isaccea
 6. Reabilitarea amenajării de irigații Beibugeac Sarinasuf
 7. Reabilitarea amenajării de irigații Măcin-23 August
 8. Reabilitarea și modernizarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare din incinta Măcin – Carcaliu – SPD Măcin
 9. Consolidare constructii hidrotehnice: Canal V și Canal II complex lagunar Razelm-Sinoe județul Tulcea”
 • Comisariatul Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul Judeţean Tulcea: Raport privind verificarea stadiului de realizare a măsurilor prioritare privind gestionarea deșeurilor la nivelul județului Tulcea.

Urmare a controalelor efectuate la cele 29 de UAT-uri , în anul 2022 – pâna la data de 16.09.2022  și a neconformităților constatate privind cantități de deșeuri abandonate pe terenuri ce aparțin acestora, au fost aplicate un număr de 3 sancțiuni contravenționale în cuantum de 170.000 lei și 3 sancțiuni complementare

„Salubrizarea zonei , predarea deșeurilor la societăți autorizate”

A fost constatată existența unui număr de 18 amplasamente – domeniu public și privat pe care au fost abandonate deșeuri provenite din gospodării, deșeuri din demolări, resturi vegetale, gunoi de grajd. Au fost trasate măsuri cu termene scurte, pentru aducerea terenului la stare inițială, colectarea separată a deșeurilor, predarea deșeurilor la societate autorizată. La această dată, UAT-urile au notificat GNM-CJ Tulcea în legatură cu realizarea măsurilor la termenele stabilite .

Urmare a sesizărilor înregistrate la GNM-CJ Tulcea în anul 2022 și a autosesizărilor până la data de 16.09.2022, având ca obiect abandonul de deșeuri și a neconformităților constatate de comisarii instituției noastre, au fost aplicate un număr de 15 sancțiuni contravenționale din care 10 avertismente, 5 amenzi în valoare de 340.000 lei .

În anul 2022 – până la data de 16.09.2022, comisarii GNM-CJ Tulcea au formulat 3 sesizări penale gestionate în momentul de față de Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea, având ca obiect nerespectarea prevederilor O.U.G. 92/2021  privind regimul deșeurilor și a prevederilor O.U.G. 195/2005 privind protecția mediului.