Situația drepturilor salariale

Situația drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum și alte drepturi prevăzute de acte normative în: anul 2022