Ședința de lucru cu primarii și secretarii generali ai Unităților Administrativ Teritoriale din Județul Tulcea

Joi, 29 februarie 2024, prefectul Alexandru Dan Munteanu a prezidat ședința de lucru cu primarii și secretarii generali ai Unităților Administrativ Teritoriale din Județul Tulcea, activitatea a avut ca scop îmbunătățirea actului administrativ.

În cadrul ședintei, au fost dezbătute următoarele aspecte:
1. Precizări în legătură cu revocarea actelor administrative de către autoritățile publice locale. Solicitarea adresată instanței de către autoritatea emitentă, în vederea anulării unui act administrativ nelegal.
A prezentat Ordean Cristian Gabriel- Sef serviciu in cadrul Instituției Prefectului – Județul Tulcea, Serviciul Juridic si Contencios Administrativ;
2. Precizări în legătură cu Normele metodologice pentru determinarea costului standard per antepreșcolar/preșcolar/elev, pentru finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar particular și confesional, acreditate și autorizate, fără taxă.
Precizarile au fost aduse la cunoștință de un reprezentant al Inspectoratului Școlar Judetean Tulcea.
3. Prezentarea modificărilor legislative aduse prin Legea nr.15/2024 la Legea cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996, Republicată, respectiv precizări vizând implementarea Programului Național de Cadastru și Carte Funciară în cursul anului 2024.
A prezentat Șerpescu Emilia Gianina – Director a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Tulcea
4. Diverse.

Întâlnire s-a desfășurat la Sala „Mihail Kogălniceanu”, cu începere de la ora 10:00.