Codul etic/ deontologic/ de conduită

  • Codul de conduita etică și integritate, aprobat la nivelul instituției prin Ordinul Prefectului nr. 19/14.01.2022 – aici
  • Ordinul Prefectului nr. 410 din 03.11.2021 privind desemnarea consilierului de etică în cadrul Instituției Prefectului – Județul Tulcea – aici