Mecanismul de raportare a încălcărilor legii

Legea nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii a fost abrogată odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public (aici).

La nivelul Instituției Prefectului – Județul Tulcea a fost desemnat domnul Marcu Tiberiu, în calitate de funcționar public responsabil cu primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor persoanelor care sesizează sau divulgă public încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul acestei instituții