Declarația privind asumarea unei agende de integritate al instituției

Declaratia privind asumarea unei agende de integritate institutionala

Declarație privind asumarea agendei de integritate organizațională a Instituției Prefectului – Județul Tulcea– disponibil aici