Agenda de lucru a prefectului

Săptămâna 30.01.2023 – 03.02.2023

Luni

 • Ora 09.00 – Ședință operativă cu subprefecții, cancelaria și șefii de structuri din cadrul Instituției Prefectului
 • Ora 11.00 – Coordonarea ședinței de instruire a primarilor și secretarilor generali ai U.A.T. urilor

Marți

 • Ora 10.00 – Conducerea lucrărilor Colegiului Prefectural

Miercuri

 • Ora 09.00 – Conducerea ședinței ordinare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență
 • Ora 10.00 – Ședință de lucru cu inspectorul șef al Inspectoratului  de Jandarmi Județean Tulcea

Joi

 • Ora 09.00 – Ședință operativă cu subprefecții, cancelaria și șefii de structuri din cadrul Instituției Prefectului
 • Ora 10.00 – Audiențe
 • Ora 13.00 – Ședință de lucru cu reprezentanții comunității rome și reprezentanți ai Direcţia Publică Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Tulcea

Vineri

 • Ora 09.00 – Ședință de lucru cu subprefecții

Săptămâna 23.01.2023 – 27.01.2023

Luni

 • Zi liberă

Marți

 • Ora 11.00 – Participare la ceremonialul militar și religios dedicat Zilei Unirii Principatelor Române

Miercuri

 • Ora 11.00 – Participare la ședința Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice

Joi

 • Ora 09.00 – Ședință operativă cu subprefecții, cancelaria și șefii de structuri din cadrul Instituției Prefectului
 • Ora 11.00 – Audiențe
 • Ora 14.00 – Participare la ședința Comisiei de dialog social

Vineri

 • Ora 09.00 – Ședință de lucru cu subprefecții

Săptămâna 16.01.2023 – 20.01.2023

Luni

 • Ora 08.00 – Ședință de lucru la sediul Ministerului Afacerilor Interne

Marți

 • Ora 09.00 – Ședință operativă cu subprefecții, cancelaria și șefii de structuri din cadrul  Instituției Prefectului
 • Ora 13.30 – Participare la ședința S.C.I.M. Ședință de îndrumare referitor la evaluarea personalului pe anul 2022

Miercuri

 • Ora 10.00 – Ședința grupului de lucru mixt cu privire la implementarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022 – 2027

Joi

 • Ora 09.00 – Ședință operativă cu subprefecții, cancelaria și șefii de structuri din cadrul Instituției Prefectului
 • Ora 10.00 – Audiențe
 • Ora 14.00 – Participare la ședința de lucru a Comisiei de fond funciar

Vineri

 • Ora 09.00 – Ședință de lucru cu subprefecții

Săptămâna 09.01.2023 – 13.01.2023

Luni

 • Ora 09.00 – Ședință operativă cu subprefecții, cancelaria și șefii de structuri din cadrul Instituției Prefectului
 • Ora 13.00 – Participare la ședința de lucru – Planul Comun de Acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și personalului didactic și prevenirea delicvenței juvenile în incinta și zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar.

Marți

 • Ora 10.00 – Ședință de lucru cu domnul subprefect MEMET TIMUR cu privire la activitățile desfășurate de serviciile publice deconcentrate organizate la nivelul județului Tulcea

Miercuri

 • Ora 10.00 – Ședință de lucru cu doamna subprefect GEANINA TERCI cu privire la activitatea Comisiei de fond funciar
 • Ora 13.00 – Ședință de lucru pentru clarificarea aspectelor conexe regimului juridic al ecvideelor crescute în regim semisălbatic. Gestionarea activităților de extracție a șacalilor

Joi

 • Ora 09.00 – Ședință operativă cu subprefecții, cancelaria și șefii de structuri din cadrul Instituției Prefectului
 • Ora 10.00 – Audiențe

Vineri

 • Ora 10.00 – Ședință de lucru cu Corpul de control al Prefectului referitor la Planul anual de control

Săptămâna 02.01.2023 – 06.01.2023

Luni

 • Zi liberă – sărbătoare legală

Marți

 • Ora 13.00 – Coordonare operațională în S.T.P. ISACCEA

Miercuri

 • Ora 10.00 – Ședință de lucru cu șeful Serviciului juridic şi contencios administrativ

Joi

 • Ora 09.00 – Ședință operativă cu subprefecții, cancelaria și șefii de structuri din cadrul Instituției Prefectului
 • Ora 10.00 – Audiențe

Vineri

 • Ora 10.00 – Ședință de lucru cu personalul Compartimentului informare, relații cu publicul, secretariat, arhivare