Agenda de lucru a prefectului

Săptămâna 06.06.2023 – 09.06.2023

Marți

 • Ora 09.00 – Ședință operativă cu subprefecții, cancelaria și șefii de structuri din cadrul Instituției Prefectului
 • Ora 09.30 – Participarea la ceremonia de deschidere a Simpozionul Internațional ‘’Deltas & Wetlands’’ Tulcea, editia XXX – sala Mihail Kogălniceanu a Consiliului Județean Tulcea
 • Ora 11.30 – Ședință de lucru cu subprefecții

Miercuri

 • Ora 09.30 – Ședință de lucru cu șeful Serviciului financiar contabilitate, resurse umane, salarizare, administrativ achiziții publice și informatică
 • Ora 11.30 – Ședința preliminară a Comisiei tehnice constituită prin O.P. nr. 207/31.05.2023

Joi

 • Ora 09.00 – Ședință operativă cu subprefecții, cancelaria și șefii de structuri din cadrul Instituției Prefectului
 • Ora 10.00 – Audiențe
 • Ora 12.00 – Ședință de lucru cu Inspectorul Șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă

Vineri

 • Ora 09.30 – Ședință de lucru cu subprefecții

Săptămâna 29.05.2023 – 31.05.2023

Luni

 • Ora 09.00 – Ședință operativă cu subprefecții, cancelaria și șefii de structuri din cadrul Instituției Prefectului
 • Ora 10.00 – Ședință de lucru cu subprefecții

Marți

 • Ora 10.00 – Conducerea  lucrărilor Colegiului Prefectural
 • Ora 11.30 – Coordonarea ședinței Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice

Miercuri

 • Ora 10.00 – Coordonarea lucrărilor Comisiei de fond funciar
 • Ora 12.00 – Ședință de lucru cu subprefecții

Săptămâna 22.05.2023 – 26.05.2023

Luni

 • Ora 09.00 – Ședință operativă cu subprefecții, cancelaria și șefii de structuri din cadrul Instituției Prefectului
 • Ora 10.00 – Ședință de lucru cu subprefecții

Marți

 • Ora 10.00 – Ședință de lucru a Consiliului Consultativ pentru Schimbările Climatice la nivelul Instituției Prefectului – Județul Tulcea

Miercuri

 • Ora 09.00 – Coordonare ședință de lucru: reprezentanți ai U.A.T.-urilor  și  ai Serviciului de Gospodărire a Apelor Tulcea
 • Ora 11.00 – Conducerea ședinței extraordinare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență
 • Ora 15.30 – Întâlnirea oficială de lucru cu membrii delegației Biroului de Cooperare Elveţiană, la sediul Consiliului Județean Tulcea, Sala Mihail Kogălniceanu

Joi

 • Ora 09.00 – Ședință operativă cu subprefecții, cancelaria și șefii de structuri din cadrul Instituției Prefectului
 • Ora 10.00 – Audiențe
 • Ora 12.00 – Ceremonial militar și religios dedicat ”Zilei Eroilor” organizat de Instituția Prefectului împreună cu garnizoana Tulcea
 • Ora 14.00 – Ședință Comisia de Dialog Social

Vineri

 • Ora 09.00 – Ședință de lucru cu subprefecții
 • Ora 10.00 – Training online ”Discursul public privind migrația și refugiații ucraineni din România”
 • Ora 14.00 – Seminarul Județean ”Tulcea merită” organizat de Palatul Copiilor Tulcea

Săptămâna 08.05.2023 – 12.05.2023

Luni

 • Ora 09.00 – Ședință operativă cu subprefecții, cancelaria și șefii de structuri din cadrul Instituției Prefectului
 • Ora 10.30 – Ședință de lucru cu directorul executiv al Direcției Județene pentru Cultură Tulcea
 • Ora 11.30 – Ședință de lucru cu subprefecții

Marți

 • Ora 10.00 – Ședință de lucru cu Serviciul financiar contabilitate, resurse umane, salarizare, administrativ, achiziții publice și informatică

Miercuri

 • Ora 10.00 – Participarea la ceremonialul militar și religios dedicat Zilei Independenței de Stat a României

Joi

 • Ora 09.00 – Ședință operativă cu subprefecții, cancelaria și șefii de structuri din cadrul Instituției Prefectului
 • Ora 10.00 – Audiențe

Vineri

 • Ora 09.00 – Ședință de lucru cu subprefecții
 • Ora 10.00 – Ședință de lucru cu Compartimentul informare, relații cu publicul, secretariat, arhivare

Săptămâna 01.05.2023 – 05.05.2023

Luni

 • Zi liberă

Marți

 • Ora 10.00 – Activități dedicate Zilei Naționale a Tineretului
 • Ora 11.00 – Ședință de lucru cu Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Județean Pentru Situații de Urgență

Miercuri

 • Ora 10.00 – Ședință de lucru cu consilierul pentru integritate – stadiul implementării măsurilor stabilite în Registrul riscurilor de corupție
 • Ora 14.30 – Ședință de lucru cu Cancelaria Prefectului

Joi

 • Ora 09.00 – Ședință operativă cu subprefecții, cancelaria și șefii de structuri din cadrul Instituției Prefectului
 • Ora 10.00 – Audiențe
 • Ora 11.00 – Ședință de lucru cu Serviciul juridic şi contencios administrativ

Vineri

 • Ora 09.00 – Ședință de lucru cu subprefectul
 • Ora 11.00 – Ședință de lucru cu Serviciul conducere instituții deconcentrate și afaceri europene

Săptămâna 24.04.2023 – 28.04.2023

Luni

 • Concediu de odihnă

Marți

 • Ora 10.00 – Coordonarea lucrărilor Colegiului Prefectural

Miercuri

 • Ora 10.00 – Întâlnire cu  reprezentanți ai autorităților statului cu atribuții și operatori din turism și alimentație publică  – ”Colaborarea dintre mediul privat și autorități pentru dezvoltarea turismului în județul Tulcea”

Joi

 • Ora 09.00 – Ședință operativă cu subprefecții, cancelaria și șefii de structuri din cadrul Instituției Prefectului
 • Ora 11.30 – Ședință de lucru cu directorul general Casei Județene de Asigurări de Sănătate Tulcea și directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică Tulcea
 • Ora 14.00 – Participare la lucrările Comisiei de dialog social

Vineri

 • Ora 09.00 – Ședință de lucru cu subprefectul
 • Ora 10.00 – Participare la ședința Comisiei de fond funciar
 • Ora 11.00 – Activități dedicate Zilei Veteranilor de Război desfășurate în parteneriat cu Garnizoana Militară Tulcea și Asociația Națională a Veteranilor de Război – Filiala Tulcea

Săptămâna 18.04.2023 – 21.04.2023

Luni

Marți

 • Ora 09.00 – Ședință operativă cu subprefecții, cancelaria și șefii de structuri din cadrul Instituției Prefectului
 • Ora 12.00 – Ședință de lucru cu subprefectul

Miercuri

 • Ora 09.00 – Ședință de lucru cu șeful Serviciului Juridic și Contencios Administrativ
 • Ora 14.00 – Întâlnire cu echipa mixtă formată din specialiști în cooperare civili-militari  RO-SUA

Joi

 • Ora 09.00 – Ședință operativă cu subprefecții, cancelaria și șefii de structuri din cadrul Instituției Prefectului

Vineri

 • Ora 09.00 – Ședință de lucru cu subprefectul

Săptămâna 10.04.2023 – 14.04.2023

Luni

 • Ora 09.00 – Ședință operativă cu subprefecții, cancelaria și șefii de structuri din cadrul Instituției Prefectului
 • Ora 10.30 – Conducerea ședinței extraordinare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. Prezentarea măsurilor planificate, organizate și desfășurate pentru asigurarea protecției stării de sănătate a populației, menținerea climatului de ordine și siguranță publică și prevenirea incendiilor premergător și pe timpul sărbătorilor pascale
 • Ora 15.00 – Întâlnire oficială cu Excelența Sa  domnul Han Chunlin, Ambasador Plenipotenţiar și Extraordinar al Republicii Populare Chineze în România – Sala Dobrogea a Consiliului Judeţean Tulcea

Marți

 • Ora 09.00 – Ședință de lucru cu subprefecții
 • Ora 10.00 – Participare la vernisajul expoziției itinerante „Medicina tradițională chineză – patrimoniu și continuitate” – Muzeul de Arte

Miercuri

 • Ora 11.00 – Ședință de lucru referitoare la situația cailor din Delta Dunării cu participarea reprezentanților instituțiile care au competență și a O.N.G.-urilor interesate

Joi

 • Ora 09.00 – Ședință operativă cu subprefecții, cancelaria și șefii de structuri din cadrul Instituției Prefectului

Vineri


Săptămâna 03.04.2023 – 07.04.2023

Luni

 • Participare la evenimentul de lansare a ”Danube Lighthouse” din cadrul proiectului EcoDali în cadrul  Instrumentului UE: Misiunea privind Restaurarea Oceanelor si a Apelor până în 2030, București

Marți

 • Ora 09.00 – Ședință de lucru cu subprefecții
 • Ora 12.00 – Ședință de lucru cu personalul din cadrul Cancelariei

Miercuri

 • Concediu de odihnă

Joi

 • Concediu de odihnă

Vineri

 • Concediu de odihnă