Agenda de lucru a prefectului

Săptămâna 26.02.2024 – 01.03.2024

Luni

 • Ora 09.00 – Ședință operativă cu subprefecții, cancelaria și șefii de structuri din cadrul Instituției Prefectului
 • Ora 10.00 – Întâlnire cu șeful A.E.P. Tulcea
 • Ora 11.00 – Ședință de lucru cu subprefecții

Marți

 • Ora 09.00 – Ședință de lucru cu Cancelaria Prefectului
 • Ora 11.00 – Participare la ședința Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice
 • Ora 14.00 – Informare operativă în teren

Miercuri

 • Ora 10.00 – Conducerea lucrărilor Colegiului Prefectural
 • Ora 13.00 – Coordonarea activității Comisiei de fond funciar
 • Ora 14.00 – Informare operativă în teren

Joi

 • Ora 09.00 – Ședință operativă cu subprefecții, cancelaria și șefii de structuri din cadrul Instituției Prefectului
 • Ora 10.00 – Coordonarea ședinței de instruire a primarilor și secretarilor generali ai unităților administrativ teritoriale din județ
 • Ora 12.00 – Audiențe
 • Ora 14.00 – Participare la ședința Comisiei de Dialog Social

Vineri

 • Ora 09.00 – Ședință de lucru cu subprefecții
 • Ora 11.00 – Informare în teren –  Punctul de Trecere a Frontierei Isaccea

Săptămâna 19.02.2024 – 23.02.2024

Luni

 • Ora 09.00 – Ședință operativă cu subprefecții, cancelaria și șefii de structuri din cadrul Instituției Prefectului
 • Ora 11.00 – Ședință de lucru cu subprefecții

Marți

 • Ora 10.00 – Ședință de lucru cu Cancelaria Prefectului
 • Ora 14.00 – Informare operativă în teren

Miercuri

 • Ora 14.00 – Informare operativă în teren

Joi

 • Ora 09.00 – Ședință operativă cu subprefecții, cancelaria și șefii de structuri din cadrul Instituției Prefectului
 • Ora 10.00 – Audiențe

Vineri

 • Ora 09.00 – Ședință de lucru cu subprefecții
 • Ora 10.00 – Participare la ședința de lucru în cadrul Comisiei  de monitorizare pentru implementarea S.C.I.M.
 • Ora 14.00 – Informare în teren –  Punctul de Trecere a Frontierei Isaccea

Săptămâna 12.02.2024 – 16.02.2024

Luni

 • Ora 09.00 – Ședință operativă cu subprefecții, cancelaria și șefii de structuri din cadrul Instituției Prefectului
 • Ora 11.00 – Ședință de lucru cu subprefecții

Marți

 • Ora 10.00 – Ședință de lucru cu Cancelaria Prefectului
 • Ora 14.00 – Informare operativă în teren

Miercuri

 • Ora 10.00 – Ședință de lucru cu șeful Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor
 • Ora 14.00 – Ședința Grupului de Lucru Mixt pentru Romi

Joi

 • Ora 09.00 – Ședință operativă cu subprefecții, cancelaria și șefii de structuri din cadrul Instituției Prefectului
 • Ora 10.00 – Audiențe
 • Ora 14.00 – Activități dedicate Zilei Naționale a Lecturii

Vineri

 • Ora 09.00 – Ședință de lucru cu subprefecții
 • Ora 11.00 – Ședință de lucru cu șefa Serviciului Public Comunitar Pentru Eliberarea Și Evidența Pașapoartelor Simple

Săptămâna 05.02.2024 – 09.02.2024

Luni

 • Ora 09.00 – Ședință operativă cu subprefecții, cancelaria și șefii de structuri din cadrul Instituției Prefectului
 • Ora 11.00 – Ședință de lucru cu subprefecții

Marți

 • Ora 10.00 – Ședință de lucru referitoare la activitatea de apostilare a documentelor la nivelul Instituției Prefectului – Județul Tulcea
 • Ora 12.00 – Informare operativă în teren

Miercuri

 • Ora 10.00 – Ședință ordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență – Prezentarea evaluării activității pe anul 2023
 • Ora 12.00 – Ședință de lucru referitoare la utilizarea resurselor financiare la nivelul Instituției Prefectului – Județul Tulcea

Joi

 • Ora 09.00 – Ședință operativă cu subprefecții, cancelaria și șefii de structuri din cadrul Instituției Prefectului
 • Ora 10.00 – Audiențe

Vineri

 • Ora 09.00 – Ședință de lucru cu subprefecții
 • Ora 11.00 – Ședință de lucru referitoare la activitatea de achiziții publice, asigurarea resurselor logistice, I.T. și comunicații la nivelul Instituției Prefectului – Județul Tulcea

Săptămâna 29.01.2024 – 02.02.2024

Luni

 • Ora 09.00 – Ședință operativă cu subprefecții, cancelaria și șefii de structuri din cadrul Instituției Prefectului
 • Ora 10.00 – Ședință de instruire a primarilor și secretarilor unităților administrativ teritoriale din județul Tulcea
 • Ora 13.00 – Ședință de lucru cu subprefecții

Marți

 • Ora 11.00 – Comitetul consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice

Miercuri

 • Ora 10.00 – Colegiul Prefectural
 • Ora 13.00 – Comisie de fond funciar

Joi

 • Ora 09.00 – Ședință operativă cu subprefecții, cancelaria și șefii de structuri din cadrul Instituției Prefectului
 • Ora 10.00 – Audiențe

Vineri

 • Ora 09.00 – Ședință de lucru cu subprefecții
 • Ora 12.00 – Participare la festivitatea dedicată sărbătoririi a 65 de ani de la înființarea Divizionului 88 Vedete Fluviale „Amiral Gheorghe Sandu”

Săptămâna 22.01.2024 – 26.01.2024

Luni

 • Ora 09.00 – Ședință operativă cu subprefecții, cancelaria și șefii de structuri din cadrul Instituției Prefectului
 • Ora 10.00 – Ședință de lucru cu subprefecții

Marți

 • Ora 10.00 – Ședința Comisiei județene privind incluziunea socială
 • Ora 14.00 – Ședință de lucru în vederea pregătirii desfășurării  instruirii tematice a primarilor și secretarilor generali ai unităților administrativ- teritoriale

Miercuri

 • Ora 11.00 – Ceremonial militar și religios dedicat Zilei Unirii Principatelor Române

Joi

 • Ora 09.00 – Ședință operativă cu subprefecții, cancelaria și șefii de structuri din cadrul Instituției Prefectului
 • Ora 10.00 – Audiențe
 • Ora 14.00 – Ședința Comisiei de dialog social

Vineri

 • Ora 09.00 – Ședință de lucru cu subprefecții
 • Ora 11.00 – Ședință de lucru pentru analiza stadiului întocmirii raportului anual de evaluare