Protecția datelor cu caracter personal

I. A. Informare cu privire la prelucrările de date cu caracter personal

 • Notă de informare – aici

B. Formulare de exercitare a drepturilor de către persoanele vizate

 • Ghidul pentru exercitarea drepturilor – aici
 • Model cerere pentru exercitarea dreptului de ștergere – aici
 • Model cerere pentru exercitarea dreptului de acces – aici
 • Model cerere pentru exercitarea dreptului de opoziție – aici
 • Model cerere pentru exercitarea dreptului de rectificare – aici
 • Model cerere pentru exercitarea dreptului de restricție la prelucrare – aici

II. Legislație relevantă

 • Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) – aici
 • Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) – aici
 • Legea nr. 129/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date – aici
 • Legea nr. 102/20015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – aici
 • Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecția vietii private în sectorul comunicațiilor electronice – aici
 • Legea nr. 682/2001 privind ratificarea Convenției pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981 – aici

III. Link- uri utile:

 • Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) – aici
 • Autoritatea Europeana pentru Protectia Datelor (AEPD) – aici
 • Comitetul European pentru Protectia Datelor – aici
 • Comisia Europeana – aici

IV.  Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor personale desemnat la nivelul instituției

Prin Ordinul Prefectului nr. 341/28.08.2019, persoana desemnată ca Responsabil cu protecția datelor personale în cadrul Instituției Prefectului – Județul Tulcea este:

 1. Instituția Prefectului – Județul Tulcea:

Sburlea Corina – consilier superior în cadrul Instituției Prefectului – Județul Tulcea;

Date de contact:

 1. Serviciul Public  Comunitar  pentru  Eliberarea  și Evidența Pașapoartelor Simple Tulcea:

–  Pelmuș Dimu Adrian – comisar de poliție în cadrul Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple Tulcea.

Date de contact: