Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte Tulcea

Măsurile luate în vederea prevenirii răspândirii COVID-19

În vederea prevenirii răspândirii COVID 19, pentru perioada 11 – 31.03.2020, la nivelul Serviciului Public Comunitar de Paşapoarte se vor lua următoarele:

  1. Activitatea de preluare a cererilor pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice şi temporare, se va realiza exclusiv în baza programărilor online pe platforma https://www.epasapoarte.ro/
  2. Accesul în sala de aşteptare, în vederea depunerii cererii de eliberare a paşaportului va fi permis doar solicitanţilor şi, după caz, reprezentanţilor legali ai acestora, în baza programărilor online şi a documentelor de identitate prezentate în original.
  3. Accesul în sala de aşteptare în vederea ridicării paşaportului se face pe baza tichetului eliberat cu ocazia depunerii cererii şi a documentului de identitate în original, sau în lipsa tichetului după efectuarea unor verificări preliminare din care să rezulte dreptul legale de ridicare a paşaportului.
  4. Se va recomanda cetăţenilor să opteze pentru ridicarea paşaportului electronic folosind procedura de ridicare prin curier.
  5. Solicitările de adeverinţe se vor face exclusiv prin corespondenţă poştală sau pe adresa de email pasapoarte-tl@mai.gov.ro, iar accesul în sala de aşteptare pentru ridicarea adeverinţei solicitate se va face numai în baza documentului de identitate în original.
  6. În perioada 11 – 31.03.2020 activitatea de audienţă se va desfășura telefonic la numărul 0240 513 250.