Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte Tulcea

CONTRAVALOARE PAŞAPORT. CUM SE POATE ACHITA CONTRAVALOAREA PAŞAPORTULUI?

În ţară, contravaloarea paşaportului este următoarea:
– pentru paşaportul simplu electronic
– 258 lei – pentru persoanele cu vârstă peste 12 ani
– 234 lei – pentru persoanele cu vârsta sub 12 ani
– pentru pasaportul simplu temporar: 96 lei – indiferent de vârstă.


  Cum se poate efectua plata?

Începând cu data de 07.09.2020, plata contravalorii paşaportului se poate efectua astfel:

  • la casieriile unităţilor CEC Bank, precum şi la staţiile de plată Selfpay ale CEC Bank;
  • online, prin platforma de plăţi virtuale Ghiseul.ro

 

MĂSURILE  STABILITE LA NIVELUL SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR DE PAŞAPOARTE TULCEA ÎN CONTEXTUL STĂRII DE ALERTĂ

Începând cu data de 15.05.2020, activitatea serviciului se va realiza în următoarele condiţii:

1) Cererile pentru paşapoartele simple electronice/temporare se depun, în cadrul programului de lucru cu publicul afişat pe site-ul Instituţiei Prefectului Judeţului Tulcea, în baza programărilor on line efectuate pe platforma www.epasapoarte.ro .

2) Cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice, respectiv a paşapoartelor simple temporare pentru persoanele care solicită acest tip de document de călătorie în baza art. 17^1 alin. (1) lit. a) din legea nr. 248/2005, privind regimul liberei circulaţii a cetăţenior români în străinătate, actualizată, şi anume, pentru persoanele care declară că nu doresc să li se elibereze un paşaport simplu electronic, se pot depune fără a mai fi nevoie de prezentarea documentelor din care să rezulte necesitatea unor călătorii care se vor efectua în cel mult 30 de zile de la momentul înregistrării cererii.

3) Persoanele programate trebuie să respecte ora de programare şi să evite aşteptarea suplimentară în spaţiile destinate publicului;

4) Accesul solicitanţilor şi, după caz, al reprezentanţilor legali în locaţiile serviciului public comunitar de paşapoarte în vederea depunerii cererii de eliberare a paşaportului este permis în baza programării on-line şi a documentului de identitate prezentat în original.
În ceea ce priveşte ridicarea paşapoartelor, accesul în locaţii se face pe baza tichetului eliberat cu ocazia depunerii cererii şi a documentului de identitate, în original.

5) În ceea ce priveşte ridicarea paşaportului simplu electronic, recomandăm cetăţenilor să opteze pentru expedierea acestuia prin servicii de curierat (cheltuieli de expediţie 8 lei+ TVA) la adresa de domiciliu/reşedinţă din ţară a titularului. În ceea ce priveşte paşaportul simplu temporar, precizăm că, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, acesta nu poate fi livrat prin serviciul de curierat, iar în cazul minorilor în vârstă de până la 14 ani, depunerea cererii pentru eliberarea unui astfel de document se poate realiza şi în absenţa lor, prin prezentarea a două fotografii color identice ale acestora care reprezintă fizionomia actual a titularului, având 3,5×4,5 cm.

6) În vederea prevenirii răspândirii SARS-CoV-2, vor fi respectate următoarele măsuri de protecţie:
– utilizarea măştilor de protecţie atât de către cetăţeni, cât şi de către personalul structurilor de paşapoarte;
– dezinfectarea, anterior preluării fiecărei cereri, a echipamentelor utilizate;
– respectarea distanţării fizice de cel puţin 1,5 m.