Persoana responsabilă Legea 544/2001

Pentru a solicita Instituției Prefectului informaţii de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind liberul acces la informaţiile de interes public, vă rugăm să vă adresaţi persoanei desemnate:

Consilier superior Bîgu Daniela

Coordonate de contact: 

Telefon: 0240 51 71 85

adresa de email: relatiipublice@prefecturatulcea.ro

Program de funcţionare: luni – joi: 8.00-16.30, vineri: 8.00-14.00