Buget

Buget pe surse financiare
2020
2019
Modificări ale bugetului de venituri si cheltuieli în anul 2019:
08.03 03.09 10.09
2018
2017

 

Situaţia plăţilor (execuţia bugetară): anul 2020
I II III IV V

 

Situația drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum și alte drepturi prevăzute de acte normative în : anul 2020
I II III IV V
– Lista funcţiilor publice din cadrul Instituției Prefectului- Județul Tulcea la data de 31.09.2019  şi a drepturilor salariale conform art. 33 din Legea nr. 153/2017 – aici
– Lista funcţiilor publice din cadrul Instituției Prefectului- Județul Tulcea la data de 31.03.2020  şi a drepturilor salariale conform art. 33 din Legea nr. 153/2017 – aici