Agenda de lucru a subprefectului

Săptămâna 05.06.2023 – 09.06.2023

Subprefect Timur MEMET
Subprefect Aslâ – Aișe MIERLĂ
Luni
 • Zi liberă
 • Zi liberă
Marți
 • Ora 09.00 – Ședință de lucru cu Structura de securitate din cadrul Instituției Prefectului – Județul Tulcea
 • Ora 10.00 – Ședință de lucru cu șeful de Serviciu financiar, contabilitate, resurse umane, salarizare, administrativ, achiziții publice și informatică
 • Ora 11.30 – Ședință de lucru cu prefectul
 • Ora 13.00 – Ședință de lucru cu Serviciul conducere instituții deconcentrate și afaceri europene
 • Ora 14.00 – Ședință de lucru cu Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Județean Pentru Situații de Urgență
 • Ora 09.30 – Participare  la conferința anuală a I.N.C.D.D.D. Deltas and Wetlands
 • Acțiuni curente conform atribuțiilor
Miercuri
 • Ora 09.00 – Întâlnire cu șeful I.P.J. Tulcea respectiv, I.J.J. Tulcea
 • Ora 10.00 – Ședință de lucru cu Serviciul public comunitar pașapoarte Tulcea
 • Ora 12.00 – Ședință de lucru cu Serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor Tulcea
 • Ora 13.00 – Deplasare în municipiul Tulcea pentru verificarea îndeplinirii măsurilor dispuse în Hotărârea C.J.S.U. nr. 44/2022 – centre cazare cetățeni ucraineni
 • Acțiuni curente conform atribuțiilor
 • Ședință de lucru cu colectivul Comisiei județene de fond funciar
Joi
 • Ora 09.00 – Ședință operativă cu prefectul, cancelaria prefectului,  subprefecții și șefii de structuri din cadrul Instituției Prefectului
 • Ora 10.00 – Întâlnire de lucru cu reprezentanții I.S.U., I.S.J. și D.S.P. Tulcea în vederea soluționării problemelor existente la unitățile școlare din județul Tulcea care nu dețin autorizație sanitară de funcționare sau autorizație.
 • Deplasare U.A.T.-uri.
 • Ora 09.00 – Ședință operativă cu prefectul, cancelaria prefectului,  subprefecții și șefii de structuri din cadrul Instituției Prefectului
 • Acțiuni curente conform atribuțiilor
Vineri
 • Ora 09.00 – Ședință de lucru cu prefectul
 • Ora 10.00 – Audiențe
 • Ora 12.00 – Deplasare în S.P.F. Isaccea
 • Acțiuni curente conform atribuțiilor
 • Ședința de lucru cu Serviciul conducere instituții deconcentrate și afaceri europene