Agenda de lucru a subprefectului

Săptămâna 19.09.2022 – 23.09.2022

Subprefect Timur MEMET
Subprefect Nicolae TOPOLEANU
Luni
 • Ora 09.00 – Ședință operativă cu șefii de servicii din cadrul instituției
 • Ora 11.00 – Ședință de lucru cu Structura de securitate și  conducerea Serviciului conducere instituții deconcentrate și afaceri europene   în vederea analizării nivelului de acces al personalului din acest serviciu
 • Ora 13.00 – Relaționare cu Centrul de prevenire, evaluare și consiliere antidrog Tulcea pe baza Planului local de prevenire antidrog
 • Participare la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcții de demnitate publică de prefect și de subprefect organizat de I.N.A. (Sediul INA București)
Marți
 • Ora 09.00 – Relaționare cu I.S.J. și D.S.P. în vederea soluționării problemelor existente la unitățile școlare din județul Tulcea
 • Deplasare U.A.T.-uri
 • Ora 13.00 – Deplasare la S.P.F. Isaccea
 • Participare la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcții de demnitate publică de prefect și de subprefect organizat de I.N.A. (Sediul INA București)
Miercuri
 • Ora 09.00 – Ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Tulcea
 • Ora 10.00 – Ședință operativă cu șefii de servicii din cadrul instituției
 • Ora 12.00 – Deplasare U.A.T.-uri – Isaccea, Hamcearca pe tematica siguranței civice a persoanelor
 • Participare la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcții de demnitate publică de prefect și de subprefect organizat de I.N.A. (Sediul INA București)
Joi
 • Ora 10.00 – Deplasare Isaccea S.P.F. și Baza de operații – Întâlnire cu reprezentanți ai Parlamentului European
 • Ora 14.00 – Ședință de lucru cu reprezentanții Asociației minorităților – Partida Romilor
 • Ora 09.00 – Ședință de lucru cu conducerea Serviciului juridic și contencios administrativ
 • Ora 10.00 – Ședință de lucru cu reprezentanții Serviciului conducere instituții deconcentrate și afaceri europene
 • Ora 13.00 – Ședință S.C.I.M.
Vineri
 • Ora 09.00 – Ședință operativă cu șefii de servicii din cadrul instituție
 • 10.00 – Audiențe
 • Ora 09.00 – Ședință operativă cu șefii de servicii din cadrul instituției
 • Ora 10.00 – Ședința Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Tulcea
 • Ora 12.00 – Vizită în S.P.F. Isaccea și Baza de operații