Agenda de lucru a subprefectului

Săptămâna 26.02.2024 – 01.03.2024

Subprefect Timur MEMET
Subprefect Aslâ – Aișe MIERLĂ
Luni
 • Concediu de odihnă
 • Ora 09.00 – Ședință operativă    cu prefectul, cancelaria prefectului,  subprefectul și șefii de structuri din cadrul Instituției Prefectului
 • Acțiuni curente conform atribuțiilor
Marți
 • Concediu de odihnă
 • Ora 10.00 – Audiențe
 • Ora 11.00 – Ședința Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice
 • Verificarea documentației și eliberarea apostilei pentru actele oficiale administrative întocmite pe teritoriul României, care urmează să producă efecte juridice pe teritoriul unui stat semnatar al Convenției cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanța Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare
 • Acțiuni curente conform atribuțiilor
Miercuri
 • Concediu de odihnă
 • Ora 10.00 – Ședința Colegiului Prefectural
 • Ora 13.00 – Ședința Comisiei de fond funciar
 • Verificarea documentației și eliberarea apostilei pentru actele oficiale administrative întocmite pe teritoriul României, care urmează să producă efecte juridice pe teritoriul unui stat semnatar al Convenției cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanța Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare
 • Acțiuni curente conform atribuțiilor
Joi
 • Concediu de odihnă
 • Ora 09.00 – Ședință operativă    cu prefectul, cancelaria prefectului și șefii de structuri din cadrul Instituției Prefectului
 • Ora 14.00 – Ședința Comitetului de Dialog Social
 • Acțiuni curente conform atribuțiilor
Vineri
 • Concediu de odihnă
 • Verificarea documentației și eliberarea apostilei pentru actele oficiale administrative întocmite pe teritoriul României, care urmează să producă efecte juridice pe teritoriul unui stat semnatar al Convenției cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanța Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare
 • Acțiuni curente conform atribuțiilor