Rapoarte și studii

  1. Raport privind acțiunile de îndrumare, verificare și control organizate în semestrul I, anul 2017-aici
  2. Situația privind acțiunile de îndrumare, verificare și control organizate în semestrul al II-lea, anul 2017 – aici

 

  1. Raport de evaluare a rezultatelor activităţilor desfăşurate de Instituţia Prefectului – judeţul Tulcea în anul 2017 (format editabil)aici
  2. Raport de evaluare a rezultatelor activităţilor desfăşurate de Instituţia Prefectului – judeţul Tulcea în anul 2018 (format editabil) – aici

 

  1. Raport de evaluare a implementării Legii 544/2001 în anul 2018-aici
  2. Raport privind SCIM-2016-aici