Rapoarte și studii

  1. Raport de evaluare a rezultatelor activităţilor desfăşurate de Instituţia Prefectului – judeţul Tulcea în anul 2019 – aici
  2. Raport de evaluare a rezultatelor activităţilor desfăşurate de Instituţia Prefectului – judeţul Tulcea în anul 2020 – aici

 

  1. Raport de evaluare a implementării Legii 544/2001 în anul 2020 – aici
  2. Raport de evaluare a implementării Legii 544/2001 în anul 2019 – aici
  3. Raport de evaluare a implementării Legii 544/2001 în anul 2018 – aici
  4. Raport anual privind starea economico-socială a județului Tulcea în 2018 (sinteză) – aici
  5. Priorități – obiective principale și Planul de acțiuni pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare 2018-2020 – aici

 

Rapoarte privind respectarea normelor de conduită, conform art. 547 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

  • Anexa nr. 1 privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici – aici
  • Anexa nr. 2 privind implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităților (aici) și instituțiilor publice (aici), pentru perioada 01 ianuarie – 31 decembrie a anului 2020

 

  • Codul de conduita etică și integritate, aprobat la nivelul instituției prin Ordinul Prefectului nr. 353/06.09.2021 – aici