Rapoarte și studii

  1. Raport de evaluare a rezultatelor activităţilor desfăşurate de Instituţia Prefectului – judeţul Tulcea în anul 2019 – aici
  2. Raport de evaluare a rezultatelor activităţilor desfăşurate de Instituţia Prefectului – judeţul Tulcea în anul 2020 – aici

 

  1. Raport de evaluare a implementării Legii 544/2001 în anul 2020 – aici
  2. Raport de evaluare a implementării Legii 544/2001 în anul 2019 – aici
  3. Raport de evaluare a implementării Legii 544/2001 în anul 2018 – aici
  4. Raport anual privind starea economico-socială a județului Tulcea în 2018 (sinteză) – aici
  5. Priorități – obiective principale și Planul de acțiuni pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare 2018-2020 – aici