Rapoarte

Format standard de transmitere a datelor referitoare la comisiile paritare şi acordurile colective

 • Format standard de transmitere a datelor referitoare la comisiile paritare şi acordurile colective pentru anul 2023 – aici
 • Format standard de transmitere a datelor referitoare la comisiile paritare şi acordurile colective pentru anul 2022 – aici

 

Raport de evaluare a rezultatelor activităților desfășurate de Instituția Prefectului – Județul Tulcea

 • Raport de evaluare a rezultatelor activităților desfășurate de Instituția Prefectului – Județul Tulcea în anul 2023 – aici
 • Raport de evaluare a rezultatelor activităților desfășurate de Instituția Prefectului – Județul Tulcea în anul 2022 – aici
 • Raport de evaluare a rezultatelor activităților desfășurate de Instituția Prefectului – Județul Tulcea în anul 2021 – aici
 • Raport de evaluare a rezultatelor activităților desfășurate de Instituția Prefectului – Județul Tulcea în anul 2020 – aici
 • Raport de evaluare a rezultatelor activităților desfășurate de Instituția Prefectului – Județul Tulcea în anul 2019 – aici

 

Raport de evaluare a implementării Legii 544/2001

 • Raport de evaluare a implementării Legii 544/2001 în anul 2023 – aici
 • Raport de evaluare a implementării Legii 544/2001 în anul 2022 – aici
 • Raport de evaluare a implementării Legii 544/2001 în anul 2021 – aici
 • Raport de evaluare a implementării Legii 544/2001 în anul 2020 – aici
 • Raport de evaluare a implementării Legii 544/2001 în anul 2019 – aici
 • Raport de evaluare a implementării Legii 544/2001 în anul 2018 aici
 • Raport anual privind starea economico-socială a județului Tulcea în 2018 (sinteză) – aici
 • Priorități – obiective principale și Planul de acțiuni pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare 2018-2020 – aici

 

Raport anual cu privire la respectarea normelor de conduită de către personalul contractual, conform Ordinului M.D.L.P.A. nr. 1466/2022 pentru stabilirea formatului Raportului anual cu privire la respectarea normelor de conduită de către personalul contractual din aparatul propriu al instituţiilor şi autorităţilor publice sau din instituţiile aflate în subordine, coordonare ori sub autoritate, precum şi a informaţiilor conţinute de acesta aici

 

Rapoarte privind respectarea normelor de conduită, conform art. 547 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

2023

 • Anexa 1 – Implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici și a normelor/standardelor de conduită în cadrul autorităților/instituțiilor publice în anul 2023 – aici
 • Anexa 2 – Implementarea procedurilor administrativ-disciplinare aplicabile funcționarilor publici în cadrul autorităților și instituțiilor publice în anul 2023 – aici
 • Anexa 2 – Implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităților și instituțiilor publice (secretari generali – comune, orașe, municipii) – 2023 – aici

2022

 • Anexa nr. 1 privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici pentru perioada 01 ianuarie – 31 decembrie a anului 2022 – aici
 • Anexa nr. 2 privind implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităților (aici) și instituțiilor publice (aici), pentru perioada 01 ianuarie – 31 decembrie a anului 2022
 • Anexa nr. 1 privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici – aici
 • Anexa nr. 2 privind implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităților (aici) și instituțiilor publice (aici), pentru perioada 01 ianuarie – 31 decembrie a anului 2021