Situații de urgență

La nivelul judeţelor și municipiului București se constituie, sub conducerea prefecţilor, comitete pentru situaţii de urgență. Comitetul este constituit prin ordinul prefectului, iar prefectul are calitatea de președinte al acestuia. Din comitet fac parte preşedintele consiliului judeţean/primarul general și de sector, şefi de servicii deconcentrate, descentralizate şi de gospodărie comunală şi alţi manageri ai unor instituţii şi societăţi comerciale de interes judeţean care îndeplinesc funcţii de sprijin în gestionarea situaţiilor de urgență, precum şi manageri ai agenţilor economici care, prin specificul activităţii, constituie factori de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă.

Activitatea CJSU Tulcea:

 • Planul de activitate al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență pentru anul 2024 – aici
 • Panul de măsuri privind activitățile necesar a fi organizate și desfășurate de către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Tulcea pentru perioada sezonului rece 2023-2024 – aici
 • Planul de măsuri în situații de caniculă al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Tulcea – aici
 • Planul județean de apărare ȋmpotriva inundaţiilor, fenomenelor hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundaţii, secetă hidrologică, incidente/accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă, 2022-2025 – aici

Situația contractelor de deszăpezire la data de 20 noiembrie 2023 pentru sezonul de iarnă 2023-2024

 • Drumuri naționale – aici
 • Drumuri județene – aici
 • Drumuri comunale – aici

Situația utilajelor existente la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale de pe raza judeţului Tulcea aici


Hotărâri CJSU – anul 2024 – aici


Hotărâri CJSU – anul 2023 – aici


Hotărâri CJSU – anul 2022 – aici


Hotărâri CJSU – anul 2021 – aici


 • Legea nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 – aici

Hotărâri CJSU – anul 2020 – aici


Hotărâri – anul 2018 – stare de alertă la nivelul judeţului Tulcea – pesta porcină africană:

 • Hotărârea nr. 79 din 03.07.2018 – Declararea stării de alertă la nivelul judeţului Tulcea, începând cu data de 03.07.2018, ora 10, până la ridicarea tuturor resticțiilor și eliminarea oricărui pericol – aici
 • Hotărârea nr. 78 din 28.06.2018 – Solicitarea declarării stării de alertă la nivelul judeţului Tulcea, până la ridicarea resticțiilor – aici
 • Hotărârea nr. 77 din 28.06.2018 – Aprobarea Planului de Măsuri pentru limitarea extinderii focarelor de pestă porcină africană pe teritoriul judeţului Tulcea – completare,  Planului de măsuri pentru realizarea asomării, uciderii și incinerării efectivelor contaminate de porci din fermele comerciale de pe raza județului Tulcea – aici

Plan de pregătire în domeniul Situațiilor de Urgență

 • Ordinul Prefectului nr. 30 din 26.01.2024: Plan de pregătire în domeniul situațiilor de urgență în anul 2024 – aici
  • Anexa la Ordinul Prefectului nr. 30 din 26.01.2024 – aici
  • Anexa 1 – Planificarea numerică – aici
  • Anexa 2 – Planificarea nominală – aici
  • Anexa 3 – Antrenamente, exerciții, concursuri – aici
  • Anexa 4 – Tematică orientativă SVSU, SPSU – aici
  • Anexa 5 – Furnizori – aici

Ordinele prefectului – Situații de urgență
 • Ordinul Prefectului nr. 129 din 18.03.2024 privind modificarea anexelor 2 şi 3 la Ordinul Prefectului nr. 174/27.04.2023 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare – aici
  • Anexa nr. 1 la Ordinul Prefectului nr. 129 din 18.03.2024 – aici
  • Anexa nr. 2 la Ordinul Prefectului nr. 129 din 18.03.2024 – aici
 • Ordinul Prefectului nr. 36 din 30.01.2024 privind modificarea anexelor 2 şi 3 la Ordinul Prefectului nr. 174/27.04.2023 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare – aici
  • Anexa nr. 1 la Ordinul Prefectului nr. 36 din 30.01.2024 – aici
  • Anexa nr. 2 la Ordinul Prefectului nr. 36 din 30.01.2024 – aici
 • Ordinul Prefectului nr. 433 din 18.12.2023 privind modificarea anexelor nr. 2 şi nr. 3 la Ordinul Prefectului nr. 174/27.04.2023 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea, modificat şi completat prin Ordinul Prefectului nr. 357/26.09.2023 – aici
  • Anexa nr. 1 la Ordinul Prefectului nr. 433 din 18.12.2023 – aici
  • Anexa nr. 2 la Ordinul Prefectului nr. 433 din 18.12.2023 – aici
 • Ordinul Prefectului nr. 357 din 26.09.2023 privind modificarea anexelor 2 şi 3 la Ordinul Prefectului nr. 174/27.04.2023 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea – aici
  • Anexa nr. 1 la Ordinul Prefectului nr. 357 din 26.09.2023 – aici
  • Anexa nr. 2 la Ordinul Prefectului nr. 357 din 26.09.2023 – aici
 • Ordinul Prefectului nr. 174 din 27.04.2023 privind modificarea şi completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea, aprobat prin O.P. nr. 92/09.02.2023, cu modificările şi completările ulterioare aici
 • ANEXĂ la Ordinul Prefectului nr. 174 din 27.04.2023 – Regulament de Organizare și Funcționare al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Tulcea – aici

  • Anexa 1 la R.O.F. al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă – Cadrul legislativ privind funcţionarea C.J.S.U. şi a activităţii acestuia – aici
  • Anexa 2 la R.O.F. al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă – Componența C.J.S.U. Tulcea – aici
  • Anexa 3 la R.O.F. al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă – Componența Grupurilor de Suport Tehnic – aici
  • Anexa 4 la R.O.F. al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă – GHID privind convocarea C.J.S.U. în şedinţă ordinară/extraordinară – aici
  • Anexa 5 la R.O.F. al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă – Lista cuprinzând dotările principale – aici
  • Lista de difuzare a R.O.F. al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea şi a Ghidului privind convocarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă în şedinţă ordinară/extraordinară – aici
 • Lista modificărilor la Ghidul privind convocarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă  în şedinţă ordinară/extraordinară – aici

Numere de telefon utile pentru perioadele cu atenţionări/avertizări meteorologice – IARNA 2023-2024aici

MUNICIPIUL TULCEA:

Dispeceratul Servicii Publice – sediul central 0240 515541
Centrala Primăriei Municipiului Tulcea 0240 511440

DRUMURI  JUDEŢENE:

Comandament judeţean 0240 502231

0240 502232

DRUMURI NAŢIONALE:

Secţia DN Tulcea – Dispecerat 0240 534861

0742-099945

ALTE INSTITUŢII:

 I.S.U.   0240 524300
I.J. Poliţie  0240 506700
I.J. Jandarmi 0240 534012
S.T. Poliţie de Frontieră 0240 534160
Dispecerat ENEL 0240 505991

Numere de telefon pentru perioada cu atenţionări hidrologice

MUNICIPIUL TULCEA

ofiţer de serviciu pe tură 0240 514973
dispecer de serviciu pe tură 0240 511661

Consiliul Judeţean Tulcea

Comandament judeţean 0240 502231

0240 502232

 

Dispecerat SGA 0240 514145
Grupa operativă de la I.S.U. 0240 525240
I.S.U. 0240 524300

0240 524301

I.J. Poliţie 0240 506700
I.J. Jandarmi 0240 534012
S.T. Poliţie de Frontieră 0240 534160
Dispecerat ENEL

Reprezentant ENEL

0240 505991

Iordăchiță Liviu

Informații utile:

Mai mult despre semnificația codurilor hidrometeorologice – aici.

Administrația Națională de Meteorologie

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor