Hotărâri CJSU 2024

  • Hotărârea nr. 4 din 18.04.2024 pentru aprobarea Planului județean de măsuri privind gestionarea adăposturilor de protecție civilă la nivelul județului Tulcea, pentru anul 2024 – aici
    • Planul județean de măsuri privind gestionarea adăposturilor de protecție civilă la nivelul județului Tulcea, pentru anul 2024 – aici
  • Hotărârea nr. 3 din 22.01.2024 privind constatarea necesității iniţierii unui Proiect de Hotărâre de Guvern pentru alocarea fondurilor necesare consolidării digului local de apărare Nufăru-Victoria, inclusiv execuția protecției de mal, pe raza unităţii administrativ-teritoriale Nufăru, județul Tulcea – aici
  • Hotărârea nr. 2 din 16.01.2024 privind analiza procesului-verbal de constatare a necesităţii intervenţiei în vederea consolidării digului local de apărare Nufăru-Victoria, inclusiv execuția protecției de mal, comuna Nufăru, județul Tulcea – aici
  • Hotărârea nr. 1 din 12.01.2024 privind punerea în funcţiune a staţiilor de pompare de desecare din administrarea ANIF Tulcea – aici