Buletinul informativ

Buletin informativ anual

Legea 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public

Conform art. 5 (2) din Legea 544/2001, autoritățile și instituțiile publice publică anual un buletin informativ care va cuprinde informații de interes public, așa cum se regăsesc în site, astfel:
(1) Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:
  1. actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
  2. structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice acordate de prefect si de subprefect;
  3. numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice (prefect-subprefect) şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
  4. coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet;
  5. sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
  6. programele şi strategiile proprii;
  7. lista cuprinzând documentele de interes public;
  8. lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
  9. modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.