Buletinul informativ

Buletin informativ anual

Legea 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public

Conform art. 5 (2) din Legea 544/2001, autoritățile și instituțiile publice publică anual un buletin informativ care va cuprinde informații de interes public, așa cum se regăsesc în site, astfel:
(1) Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:
    b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice acordate de prefect si de subprefect;
    c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice(prefect-subprefect) şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
    d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
    i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.