Ordinele prefectului

  • Ordinul Prefectului nr. 147/22.03.2024 privind stabilirea sediilor birourilor electorale de circumscripție din județul Tulcea, înființate pentru organizarea și desfășurarea alegerilor din data de 9 iunie 2024 – aici
    • Anexă la Ordinul Prefectului nr. 147/22.03.202 – aici
  • Ordinul Prefectului nr. 127/11.03.2024 privind numerotarea circumscripţiilor electorale din judeţul Tulcea constituite în vederea desfăşurării alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024 – aici
    • Anexă la Ordinul Prefectului nr. 127/11.03.2024 (Lista cuprinzând numerotarea circumscripţiilor electorale din judeţul Tulcea) – aici