Situația anuală a finanțărilor nerambursabile

Buget de venituri și cheltuieli sursa D – FEN pe anul 2022 – aici