Raport narativ ref. la stadiul implementărilor măsurilor prevăzute în SNA/ Planul de integritate

  • Raportare privind implementarea la nivelul Instituției Prefectului Județul Tulcea a măsurilor din planul de integritate, care au corespondență în strategia națională anticorupție 2021-2025 – aici
  • Raportul privind implementarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public la nivelul Instituției Prefectului – Județul Tulcea 2021 – aici