Permise auto și înmatriculări

COMUNICAT

         Vă informăm faptul că sâmbătă, 18.09.2021, din cauza activităților de mentenanță în zona de rețea de comunicații – noduri centrale, efectuate la nivel național în intervalul orar 8.00.- 18.00, nu vor funcționa aplicațiile informatice.

Candidații programați pentru susținerea probei teoretice la data de 18.09.2021 nu vor putea fi examinați.

Aceștia vor putea susține examinarea teoretică, fără o altă programare, în ziua de 22.09.2021, cu respectarea orei la care au fost programați inițial sau la altă dată, în baza unei alte programări online.


 INFORMARE

 1. La solicitarea persoanei juridice depusă prin delegat sau împuternicit al reprezentantului legal, operaţiunile vor putea fi efectuate fără a fi necesară depunerea unei procuri speciale în formă autentică. În acest caz este suficientă depunerea unei împuterniciri din care să reiasă datele de identificare ale persoanei delegate/împuternicite, datele de identificare ale vehiculului, datele de identificare ale reprezentantului legal al persoanei juridice, precum şi semnătura acestuia, pe lângă celelalte documente necesare efectuării operaţiunii.

Dovada calităţii de reprezentant al persoanei juridice poate fi făcută prin depunerea actului constitutiv al acesteia, sau alte documente care atestă această calitate.

 1. La solicitarea entităţilor, fără personalitate juridică, depusă prin delegat sau împuternicit al reprezentantului legal, operaţiunile vor putea fi efectuate doar în baza unei procuri speciale în formă autentică.
 2. La solicitarea persoanelor fizice, depusă prin delegat sau împuternicit, operaţiunile vor putea fi efectuate doar în baza unei procuri speciale în formă autentică.

 

  • Model de împuternicire emisă de persoana juridică pentru delegarea unei persoane fizice – aici
  • Model de delegație – aici

COMUNICAT

           INFORMAŢII referitoare la preschimbarea permiselor de conducere emise de Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

 

Ca urmare a încheierii perioadei de tranziţie, aşa cum a fost stabilită, după caz, prin art. 126 sau 132 din Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniunea Europeană şi din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice,  începând cu data de 01.01.2021, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord nu mai face parte din Uniunea Europeană.

Cu aceeaşi dată, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord este prevăzut în Anexa nr. 2 la Ordinul M.A.I. nr. 163/2011 din 10 august 2011, privind preschimbarea permiselor de conducere naţionale eliberate de autorităţile competente ale altor state cu documente similare româneşti, iar verificarea autenticităţii şi valabilităţii permiselor emise de acesta nu se mai poate face prin utilizarea reţelei permiselor de conducere a Uniunii Europene. Ca urmare, nu mai pot fi preschimbate cu documente româneşti, permisele de conducere pierdute, furate, reţinute sau a căror valabilitate a expirat, emise de către Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord.

În urma demersurilor diplomatice, începând cu data de 10.02.2021, s-au stabilit următoarele:

 1. În cazul permisului de conducere expirat, pierdut sau furat, emis de Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Gibraltar, Insula Guernsey sau Insula Jersey, şi dacă acesta a înlocuit un permis de conducere obţinut în România, titularul poate solicita eliberarea unui permis de conducere cu o nouă valabilitate administrativă sau unui duplicat, numai pentru categoriileobţinute prin examen în România, dacă dreptul de a conduce nu a fost anulat ori exercitarea acestuia nu este suspendată sau grevată de alte restricţii;
 2. În cazul permiselor de conducere emise de Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, solicitantul trebuie să depună suplimentar şi documentul “driving record”, care certifică valabilitatea pe categorii a permisului de conducere, informaţii privind starea dreptului de a conduce, precum şi un cod de validare (check code) cu ajutorul căruia instituţia competentă poate verifica autenticitatea documentului. Titularul permisului de conducere obţine aceste informaţii de pe platforma pusă la dispoziţie de către autorităţile britanice, accesând site-ul instituţiei Driving licence&vehicle registration.

În intervalul 01.01-15.02.2021, la serviciul nostru au fost depuse 21 de cereri de preschimbare a unor permise de conducere emise de autorităţile competente din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, dintre care 9 au fost soluţionate


 

INFORMARE!!!

Având în vedere modificările OUG. Nr.152/2020 publicată în M.O. 802/02.09.2020 – pentru modificarea unor acte normative în vederea extinderii categoriilor de plăți care pot fi efectuate prin intermediul Sistemului național de plăți  on line, vă aducem la cunoștință următoarele:

 • începând cu data de 01.10.2020 , certificatele de înmatriculare, autorizațiile provizorii și permisele de conducere  se încasează în contul  iban BCR :  RO94 RNCB 0082 0003 6733 1018 și CEC BANK:  RO05 CECE B000 30RO N116 2250 , beneficiar: Regia Autonomă – Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat, CUI 2351555.

Modalități de plată: virament, mijloace de plată online, Sistemul Național Electronic de plată Online (S.N.E.P)- www.ghiseul.ro, prin site-ul DRPCIV -www.drpciv.ro, prin mandat poștal precum și alte mijloace de plată, prevăzute de lege.

 • Tarifele aferente confecționării și valorificării plăcilor cu numere de înmatriculare, atribuirii unui număr de înmatriculare preferențial sau păstrării combinației numărului de înmatriculare, pot fi achitate în contul iban al Instituției Prefectului Județul Tulcea – RO85TREZ641502601X007924, CUI 4321615.

 Plățile eronate pentru  aceste taxe/servicii determină restituirea către plătitor și întârzierea în emiterea documentelor/prestării serviciilor către cetățeni .


 

COMUNICAT

ÎNCEPÂND CU DATA DE 17.06.2020, TARIFELE PENTRU ELIBERAREA DOCUMENTELOR, VOR FI URMĂTOARELE:

 •  PERMIS DE CONDUCERE – 89 lei/buc;
 • CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE – 49 lei/buc;
 • AUTORIZAŢIE PROVIZORIE  – 13 lei/buc.

COMUNICAT

INFORMATII DE INTERES GENERAL

 Instituţia prefectului jud. Tulcea aduce la cunoştinţa cetăţenilor – solicitanţi ai serviciilor de permise/examinări şi înmatriculări, următoarele informaţii de interes general:

Începând cu data de  01.10.2020,

 1. Tarifele aferente confecţionării şi valorificării plăcilor cu numere de înmatriculare, atribuirii unui număr de înmatriculare preferenţial sau păstrării combinaţiei numărului de înmatriculare pot fi achitate prin:

– virament bancar. În acest caz se prezintă ordinul de plata, cu viza băncii.

– prin mandat poştal;

– în numerar, la ghişeu, odată cu predarea documentelor, doar până la ora 14ºº;

– la casieriile unităţilor Trezoreriei Statului.

 1. Tarifele aferente emiterii certificatelor de înmatriculare, a autorizaţiilor provizorii şi a permiselor de conducere, pot fi achitate prin:

– virament bancar. în acest caz se prezintă ordinul de plată cu viza băncii

– prin mijloace de plată online, inclusiv prin aplicaţia Ghişeul.ro.

– prin mandat poştal.

Contravaloare documente:

– certificat de înmatriculare   49 Ron     – permis de conducere   89 Ron                – autorizaţie provizorie 13 Ron

Contravaloare placi:     – numere provizorii                                    40 Ron

– o placă tip A (normală)  20 Ron           – tip B (pătrată)                23 Ron                 -tip C ( moto)               17 Ron

 Atribuire număr de înmatriculare preferenţial                         45 Ron

 Contravaloare păstrare combinaţie nr. de înmatriculare      30 Ron


 

COMUNICAT

INFORMAȚII DE INTERES GENERAL

Instituţia Prefectului – Judetul Tulcea aduce la cunoştinţa cetăţenilor – solicitanţi ai serviciilor de permise/examinări şi înmatriculări, următoarele informaţii de interes general:

– ACCESUL ÎN SEDIUL SERVICIULUI SE FACE DOAR ÎN BAZA UNEI PROGRAMĂRI ON-LINE VALABILE;

– PENTRU SOLICITĂRILE CARE NU POT FI PROGRAMATE, VĂ RUGĂM SĂ NE CONTACTAŢI LA ADRESA DE EMAIL permise_inmatriculari@yahoo.com sau prin CORESPONDENŢĂ, LA ADRESA Prefectura Tulcea, mun. Tulcea, str. Păcii, nr. 18;

– PENTRU CERERILE DEPUSE DUPĂ ORA 14.00, ESTE NECESAR SĂ FACEŢI DOVADA ACHITĂRII CONTRAVALORII DOCUMENTELOR ŞI/SAU A PLĂCILOR CU NUMERE DE ÎNMATRICULARE, PRINTR-O ALTĂ MODALITATE LEGALĂ;

– ÎN ULTIMA ZI LUCRĂTOARE DIN FIECARE LUNĂ NU DESFĂŞURĂM ACTIVITĂŢI DE LUCRU CU PUBLICUL;

– CARTEA DE IDENTITATE A VEHICULULUI, DOVADA ÎNLOCUITOARE A CERTIFICATULUI DE ÎNMATRICULARE ŞI PLĂCILE CU NUMĂRUL DE ÎNMATRICULARE SE ELIBEREAZĂ ÎN URMĂTOARE ZI LUCRĂTOARE;

– CERTIFICATUL DE ÎNMATRICULARE ŞI PERMISUL DE CONDUCERE SE LIVREAZĂ DE CĂTRE  RA POŞTA ROMÂNĂ LA DOMICILIU/SEDIUL TITULARULUI. (pentru permisul de conducere se poate solicita ca documentul să fie înaintat la orice adresă de corespondenţă, sau la sediul oricărui serviciu public din România).

–  DOCUMENTELE CARE NU POT FI LIVRATE TITULARILOR, VOR FI DEPUSE LA SEDIUL SERVICIULUI NOSTRU, DUPĂ 15 ZILE DE LA EMITERE.

Art. 111alin.2 din OG 41/2016 – Sumele pot fi achitate prin virament, prin mijloace de plată online, prin intermediul POS-urilor instalate la unităţile Trezoreriei Statului sumelor şi prin alte modalităţi de plată reglementate de acte normative în vigoare, prin mandat poştal sau în numerar la casieriile unităţilor Trezoreriei Statului.  De asemenea contravaloarea serviciului se poate face şi la unităţile CEC.

Contravaloare documente:

– certificat de inmatriculare   49 Ron     – permis de conducere   89 Ron                – autorizatie provizorie 13 Ron

Contravaloare placi:     – numere provizorii                               40 Ron

– o placă tip A (normală)  20 Ron           – tip B (pătrată)             23 Ron                 -tip C ( moto)               17 Ron

 Atribuire număr de inmatriculare preferential                      45 Ron

 Contravaloare păstrare combinaţie nr. de înmatriculare      30 Ron


 

COMUNICAT

INFORMATII DE INTERES GENERAL

 Instituţia Prefectului – Judetul Tulcea aduce la cunoştinţa cetăţenilor – solicitanţi ai serviciilor de permise/examinări şi înmatriculări, următoarele informaţii de interes general:

I. Valabilitate documente

– conf. disp. art 45 din OUG nr. 70/2020, „valabilitatea documentelor eliberate de instituţiile şi autorităţile publice se menţine pe toată durata stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, prelungite prin Decretul nr. 240/2020, privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României, precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări.”

– potrivit disp. art 46 din OUG nr. 70/2020,  se menţine şi valabilitatea prelungirii numerelor de înmatriculare provizorie pentru o perioadă de 45 zile de la încetarea stării de urgenţă.

– conf. disp. art. 4 alin.5 din Legea nr. 55/2020, „Valabilitatea documentelor eliberate de instituţiile şi autorităţile publice, precum şi de entităţile private autorizate conform legii se menţine pe toată perioada stării de alertă, precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări.”

II. Activitatea de înmatriculare a vehiculelor

– se soluţionează doar în baza unei programări on-line;

– accesul cetăţenilor în sediu este permis doar dacă temperatura acestora este de max. 37,3°C,  au mască de protecţie şi nu figurează în carantină sau izolare, conform înregistrărilor din sistemul informatic;

– în sediu va fi permis accesul a cel mult câte 7 persoane simultan.

– eliberarea documentelor şi plăcilor cu numere de înmatriculare se face începând cu următoarea zi lucrătoare;

– radierile se pot soluţiona, din oficiu, fără prezenţa titularului la ghişeu, în baza notificării societăţii de dezmembrare;

–  nu se vor soluţiona cererile persoanelor care figurează în carantină sau izolare, conform înregistrărilor din sistemul informatic;

– pentru solicitările programate după ora 14°°, este necesar să faceţi dovada plăţii taxelor şi tarifelor necesare la CEC, Poşta Romana sau Trezorerie.

III.    Activitatea de examinare pentru obţinerea permisului de conducere

A. Proba practică a examenului de conducere va începe pe data de 02.06.2020;

– examinatorul, candidatul şi martorul vor purta măşti de protecţie;

– vor fi folosite doar auto de examen igienizate şi dotate cu un flacon cu substanţă dezinfectantă, asigurate prin grija şcolilor de şoferi;

– pe timpul examenului, în autovehicul vor fi prezente doar 3 persoane;

– vor fi examinaţi doar candidaţii cu temperatura de max. 37,3°C;

– nu vor fi examinate persoanele care figurează în carantină sau izolare, conform înregistrărilor din sistemul informatic;

– programarea se va face în două intervale orare zilnice, pentru fiecare examinator.

– candidaţii care erau programaţi în perioada 17.03-01.06.2020, vor fi reprogramaţi din oficiu, sau prin intermediul unui reprezentant al şcolii de şoferi absolvite, în intervalul 02.06-15.06.2020;

B. Proba teoretică a examenului de conducere va începe după data de 15.06.2020;

– pentru accesul la aplicaţia de examinare este necesară o programare on-line;

– vor fi examinaţi doar candidaţii cu temperatura de max. 37,3°C, care au mască de protecţie şi nu figurează în carantină sau izolare, conform înregistrărilor din sistemul informatic;

– în sediu şi sala de examen va fi permis accesul a cel mult câte 5 candidaţi simultan.

IV. Preschimbarea permiselor de conducere

– se soluţionează doar în baza unei programări on-line;

– accesul cetăţenilor în sediu este permis doar dacă temperatura acestora este de max. 37,3°C,  au mască de protecţie şi nu figurează în carantină sau izolare, conform înregistrărilor din sistemul informatic;

– pentru solicitările programate după ora 14°°, este necesar să faceţi dovada plăţii taxelor şi tarifelor necesare la CEC, Poşta Romana sau Trezorerie.

– pentru preschimbarea permiselor de conducere străine, este necesar să faceţi dovada plăţii taxelor şi tarifelor necesare la CEC, Poşta Romana sau Trezorerie.

V.Alte informaţii

– pentru informaţii suplimentare sau solicitări pentru care nu există operaţionalizată programarea on-line, vă stăm la dispoziţie, la adresa de email permise_inmatriculari@yahoo.com

Pentru respectarea prevederilor legale şi a recomandărilor în vigoare, vă rugăm să aveţi în vedere:

– prezentarea la ora programării on-line;

– folosirea măştilor de protecţie, în incinta sediului;

– respectarea indicaţiilor lucrătorilor serviciului;

– deţinerea tuturor documentelor necesare, conform indicaţiilor din platforma de programare;

– completarea corespunzătoare a documentelor înainte de prezentarea la ghişeu.

Contravaloare documente:

certificat de înmatriculare 37 Ron
autorizaţie provizorie 13 Ron
permis de conducere 68 Ron

Contravaloare plăci:

numere provizorii 40 Ron
numere de înmatriculare la rând

– tip A ( autovehicule)

– tip B (pătrat, pentru remorci sau auto)

– tip C ( motociclete)

 

20 Ron/buc.

23 Ron/buc

17 Ron/buc

Atribuire număr de înmatriculare preferenţial 45 Ron
Păstrare combinaţie număr de înmatriculare 30 Ron

 

Pentru relaţii cu publicul, puteţi accesa:

– adresa de e-mail   permise_inmatriculari@yahoo.com

– telefon 0240/517231