Permise auto și înmatriculări

COMUNICAT

ÎNCEPÂND CU DATA DE 17.06.2020, TARIFELE PENTRU ELIBERAREA DOCUMENTELOR, VOR FI URMĂTOARELE:

 •  PERMIS DE CONDUCERE – 89 lei/buc;
 • CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE – 49 lei/buc;
 • AUTORIZAŢIE PROVIZORIE  – 13 lei/buc.

 

COMUNICAT

INFORMAȚII DE INTERES GENERAL

 Instituţia Prefectului – Județul Tulcea aduce la cunoştinţa cetăţenilor – solicitanţi ai serviciilor de examinare în vederea obţinerii permisului de conducere:

 • Toţi candidaţii programaţi pentru susţinerea probei practice a examenului în vederea obţinerii permisului de conducere, în perioada 17.03-14.05.2020, care nu au putut susţine examenul din cauza stării de urgenţă au fost reprogramaţi din oficiu, în perioada 02-15.06.2020;
 • Programarea/reprogramarea la proba practică a candidaţilor care nu se regăsesc în situaţia anterioară, se va face printr-un reprezentant al şcolii de şoferi absolvite, în zilele de 27-28.05.2020, în intervalul orar 16°°-20°°;
 • În cazul candidaţilor programaţi pentru categoria B, pentru aflarea orei de examen, vă rugăm să vă adresaţi şcolii de şoferi absolvite;
 • La locul de întâlnire, vor avea acces numai candidatul şi instructorul auto, cu respectarea regulilor de distanţare socială;
 • Examinatorul, candidatul şi martorul asistent vor purta măşti de protecţie, pe toată durata de desfăşurare a probei;
 • Nu vor fi examinate persoanele care figurează în izolare sau în carantină;
 • Va putea fi refuzată examinarea candidaţilor care au o temperatură corporală mai mare de 37,3°C.
 • Reprogramarea s-a făcut în funcţie de şcoala de şoferi absolvită, astfel: vezi aici.

 

 

COMUNICAT

INFORMATII DE INTERES GENERAL

 Instituţia Prefectului – Judetul Tulcea aduce la cunoştinţa cetăţenilor – solicitanţi ai serviciilor de permise/examinări şi înmatriculări, următoarele informaţii de interes general:

I. Valabilitate documente

– conf. disp. art 45 din OUG nr. 70/2020, „valabilitatea documentelor eliberate de instituţiile şi autorităţile publice se menţine pe toată durata stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, prelungite prin Decretul nr. 240/2020, privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României, precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări.”

– potrivit disp. art 46 din OUG nr. 70/2020,  se menţine şi valabilitatea prelungirii numerelor de înmatriculare provizorie pentru o perioadă de 45 zile de la încetarea stării de urgenţă.

– conf. disp. art. 4 alin.5 din Legea nr. 55/2020, „Valabilitatea documentelor eliberate de instituţiile şi autorităţile publice, precum şi de entităţile private autorizate conform legii se menţine pe toată perioada stării de alertă, precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări.”

II. Activitatea de înmatriculare a vehiculelor

– se soluţionează doar în baza unei programări on-line;

– accesul cetăţenilor în sediu este permis doar dacă temperatura acestora este de max. 37,3°C,  au mască de protecţie şi nu figurează în carantină sau izolare, conform înregistrărilor din sistemul informatic;

– în sediu va fi permis accesul a cel mult câte 7 persoane simultan.

– eliberarea documentelor şi plăcilor cu numere de înmatriculare se face începând cu următoarea zi lucrătoare;

– radierile se pot soluţiona, din oficiu, fără prezenţa titularului la ghişeu, în baza notificării societăţii de dezmembrare;

–  nu se vor soluţiona cererile persoanelor care figurează în carantină sau izolare, conform înregistrărilor din sistemul informatic;

– pentru solicitările programate după ora 14°°, este necesar să faceţi dovada plăţii taxelor şi tarifelor necesare la CEC, Poşta Romana sau Trezorerie.

III.    Activitatea de examinare pentru obţinerea permisului de conducere

A. Proba practică a examenului de conducere va începe pe data de 02.06.2020;

– examinatorul, candidatul şi martorul vor purta măşti de protecţie;

– vor fi folosite doar auto de examen igienizate şi dotate cu un flacon cu substanţă dezinfectantă, asigurate prin grija şcolilor de şoferi;

– pe timpul examenului, în autovehicul vor fi prezente doar 3 persoane;

– vor fi examinaţi doar candidaţii cu temperatura de max. 37,3°C;

– nu vor fi examinate persoanele care figurează în carantină sau izolare, conform înregistrărilor din sistemul informatic;

– programarea se va face în două intervale orare zilnice, pentru fiecare examinator.

– candidaţii care erau programaţi în perioada 17.03-01.06.2020, vor fi reprogramaţi din oficiu, sau prin intermediul unui reprezentant al şcolii de şoferi absolvite, în intervalul 02.06-15.06.2020;

B. Proba teoretică a examenului de conducere va începe după data de 15.06.2020;

– pentru accesul la aplicaţia de examinare este necesară o programare on-line;

– vor fi examinaţi doar candidaţii cu temperatura de max. 37,3°C, care au mască de protecţie şi nu figurează în carantină sau izolare, conform înregistrărilor din sistemul informatic;

– în sediu şi sala de examen va fi permis accesul a cel mult câte 5 candidaţi simultan.

IV. Preschimbarea permiselor de conducere

– se soluţionează doar în baza unei programări on-line;

– accesul cetăţenilor în sediu este permis doar dacă temperatura acestora este de max. 37,3°C,  au mască de protecţie şi nu figurează în carantină sau izolare, conform înregistrărilor din sistemul informatic;

– pentru solicitările programate după ora 14°°, este necesar să faceţi dovada plăţii taxelor şi tarifelor necesare la CEC, Poşta Romana sau Trezorerie.

– pentru preschimbarea permiselor de conducere străine, este necesar să faceţi dovada plăţii taxelor şi tarifelor necesare la CEC, Poşta Romana sau Trezorerie.

V.Alte informaţii

– pentru informaţii suplimentare sau solicitări pentru care nu există operaţionalizată programarea on-line, vă stăm la dispoziţie, la adresa de email permise_inmatriculari@yahoo.com

Pentru respectarea prevederilor legale şi a recomandărilor în vigoare, vă rugăm să aveţi în vedere:

– prezentarea la ora programării on-line;

– folosirea măştilor de protecţie, în incinta sediului;

– respectarea indicaţiilor lucrătorilor serviciului;

– deţinerea tuturor documentelor necesare, conform indicaţiilor din platforma de programare;

– completarea corespunzătoare a documentelor înainte de prezentarea la ghişeu.

Contravaloare documente:

certificat de înmatriculare 37 Ron
autorizaţie provizorie 13 Ron
permis de conducere 68 Ron

Contravaloare plăci:

numere provizorii 40 Ron
numere de înmatriculare la rând

– tip A ( autovehicule)

– tip B (pătrat, pentru remorci sau auto)

– tip C ( motociclete)

 

20 Ron/buc.

23 Ron/buc

17 Ron/buc

Atribuire număr de înmatriculare preferenţial 45 Ron
Păstrare combinaţie număr de înmatriculare 30 Ron

 

Pentru relaţii cu publicul, puteţi accesa:

– adresa de e-mail   permise_inmatriculari@yahoo.com

– telefon 0240/517231