Permise auto și înmatriculări

COMUNICAT

Începând cu data de 08.12.2022, la depunerea documentelor necesare pentru înmatricularea/ transcrierea/ autorizarea provizorie/ păstrarea/ plăci pierdute NU se va mai putea achita la ghișeu contravaloarea plăcilor cu numărul de înmatriculare.

Vă recomandăm să utilizați una dintre celelalte metode de plată:

 •  Numerar, la sucursalele CEC BANK SA, RA POȘTA ROMÂNIA SA sau terminalele de plată,
 • On-line, cu card bancar, la adresele www.drpciv.ro sau www.ghiseul.ro

 INFORMARE

„La nivelul județului Tulcea la data de 31 decembrie 2021 erau înmatriculate 36 de autovehiculele cu emisii zero de CO_2, iar până în prezent au fost eliberate două seturi de numere verzi. Atribuirea de plăcuțe cu numărul de înmatriculare cu litere și cifre de culoare verde se poate face doar pentru autovehiculele cu emisii zero de CO_2, pe baza datelor tehnice comunicate Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor de către Registrul Auto Român”, a precizat prefectul, Alexandru Dan Munteanu.

La data de 27.06.2022, au intrat în vigoare dispozițiile art. 20 alin. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006 și Ordinul comun Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul transporturilor și Infrastructurii nr. 676/44/443/2022, referitoare la emiterea plăcilor cu numere de înmatriculare de culoare verde.

Atribuirea de plăcuțe cu numărul de înmatriculare cu litere și cifre de culoare verde la prima înmatriculare, se face doar la solicitarea proprietarului, în baza dovezii de achitare a contravalorii plăcilor de înmatriculare preferențial (85 Ron).

În cazul proprietarilor de autovehiculele cu emisii zero de CO_2, deja înmatriculate, aceștia pot opta doar pentru schimbarea plăcilor de înmatriculare, sau pot solicita atribuirea unui alt număr de înmatriculare. Pentru soluționarea operativă a cererii vă recomandăm să faceți o programare online. Deoarece pentru aceasta situație nu a fost dezvoltată o aplicație dedicată, de programare, în acest caz se poate folosi aplicația de programare pentru transcriere/ duplicat certificat de înmatriculare/autorizație provizorie. În lipsa unei programări, lucrătorul din ghișeu va soluționa asemenea cereri, în funcție de timpul disponibil.

Documente necesare:

 1. Pentru emiterea unui alt număr
 • Cartea de identitate a vehiculului;
 • Copia documentului de asigurare obligatorie;
 • Vechiul certificat de înmatriculare;
 • Plăcile cu numărul de înmatriculare;
 • Dovada achitării contravalorii unui alt certificat;
 • Actul de identitate al solicitantului;
 • Dovada plații contravalorii plăcilor de înmatriculare(20 Ron).
 1. Pentru același număr
 • Cartea de identitate a vehiculului;
 • Plăcile cu numărul de înmatriculare;
 • Actul de identitate al solicitantului;
 • Dovada plații contravalorii plăcilor de înmatriculare(20 Ron)

 INFORMARE

 1. La solicitarea persoanei juridice depusă prin delegat sau împuternicit al reprezentantului legal, operaţiunile vor putea fi efectuate fără a fi necesară depunerea unei procuri speciale în formă autentică. În acest caz este suficientă depunerea unei împuterniciri din care să reiasă datele de identificare ale persoanei delegate/împuternicite, datele de identificare ale vehiculului, datele de identificare ale reprezentantului legal al persoanei juridice, precum şi semnătura acestuia, pe lângă celelalte documente necesare efectuării operaţiunii.

Dovada calităţii de reprezentant al persoanei juridice poate fi făcută prin depunerea actului constitutiv al acesteia, sau alte documente care atestă această calitate.

 1. La solicitarea entităţilor, fără personalitate juridică, depusă prin delegat sau împuternicit al reprezentantului legal, operaţiunile vor putea fi efectuate doar în baza unei procuri speciale în formă autentică.
 2. La solicitarea persoanelor fizice, depusă prin delegat sau împuternicit, operaţiunile vor putea fi efectuate doar în baza unei procuri speciale în formă autentică.
  • Model de împuternicire emisă de persoana juridică pentru delegarea unei persoane fizice – aici
  • Model de delegație – aici

COMUNICAT

           INFORMAŢII referitoare la preschimbarea permiselor de conducere emise de Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

Ca urmare a încheierii perioadei de tranziţie, aşa cum a fost stabilită, după caz, prin art. 126 sau 132 din Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniunea Europeană şi din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice,  începând cu data de 01.01.2021, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord nu mai face parte din Uniunea Europeană.

Cu aceeaşi dată, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord este prevăzut în Anexa nr. 2 la Ordinul M.A.I. nr. 163/2011 din 10 august 2011, privind preschimbarea permiselor de conducere naţionale eliberate de autorităţile competente ale altor state cu documente similare româneşti, iar verificarea autenticităţii şi valabilităţii permiselor emise de acesta nu se mai poate face prin utilizarea reţelei permiselor de conducere a Uniunii Europene. Ca urmare, nu mai pot fi preschimbate cu documente româneşti, permisele de conducere pierdute, furate, reţinute sau a căror valabilitate a expirat, emise de către Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord.

În urma demersurilor diplomatice, începând cu data de 10.02.2021, s-au stabilit următoarele:

 1. În cazul permisului de conducere expirat, pierdut sau furat, emis de Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Gibraltar, Insula Guernsey sau Insula Jersey, şi dacă acesta a înlocuit un permis de conducere obţinut în România, titularul poate solicita eliberarea unui permis de conducere cu o nouă valabilitate administrativă sau unui duplicat, numai pentru categoriileobţinute prin examen în România, dacă dreptul de a conduce nu a fost anulat ori exercitarea acestuia nu este suspendată sau grevată de alte restricţii;
 2. În cazul permiselor de conducere emise de Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, solicitantul trebuie să depună suplimentar şi documentul “driving record”, care certifică valabilitatea pe categorii a permisului de conducere, informaţii privind starea dreptului de a conduce, precum şi un cod de validare (check code) cu ajutorul căruia instituţia competentă poate verifica autenticitatea documentului. Titularul permisului de conducere obţine aceste informaţii de pe platforma pusă la dispoziţie de către autorităţile britanice, accesând site-ul instituţiei Driving licence & vehicle registration.

În intervalul 01.01-15.02.2021, la serviciul nostru au fost depuse 21 de cereri de preschimbare a unor permise de conducere emise de autorităţile competente din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, dintre care 9 au fost soluţionate


INFORMARE!!!

Având în vedere modificările OUG. Nr.152/2020 publicată în M.O. 802/02.09.2020 – pentru modificarea unor acte normative în vederea extinderii categoriilor de plăți care pot fi efectuate prin intermediul Sistemului național de plăți  online, vă aducem la cunoștință următoarele:

 • începând cu data de 01.10.2020 , certificatele de înmatriculare, autorizațiile provizorii și permisele de conducere  se încasează în contul  IBAN BCR :  RO94 RNCB 0082 0003 6733 1018 și CEC BANK:  RO05 CECE B000 30RO N116 2250 , beneficiar: Regia Autonomă – Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat, CUI 2351555.

Modalități de plată: virament, mijloace de plată online, Sistemul Național Electronic de plată Online (S.N.E.P) – www.ghiseul.ro, prin site-ul DRPCIV – www.drpciv.ro, prin mandat poștal precum și alte mijloace de plată, prevăzute de lege.

 • Tarifele aferente confecționării și valorificării plăcilor cu numere de înmatriculare, atribuirii unui număr de înmatriculare preferențial sau păstrării combinației numărului de înmatriculare, pot fi achitate în contul IBAN al Instituției Prefectului Județul Tulcea – RO85TREZ641502601X007924, CUI 4321615.

 Plățile eronate pentru aceste taxe/servicii determină restituirea către plătitor și întârzierea în emiterea documentelor/prestării serviciilor către cetățeni.


 • Ordinul Prefectului nr. 201 din 12.05.2023 privind abrogarea dispozițiilor art. 6 ale Ordinului Prefectului județului Tulcea nr. 419 din 10 noiembrie 2022 privind stabilirea programului de lucru la nivelul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor al județului Tulcea – aici
 • Ordinul Prefectului nr. 200 din 12.05.2023 privind abrogarea Ordinului Prefectului județului Tulcea nr. 415 din 22 septembrie 2020 privind unele măsuri organizatorice în domeniul înmatriculării vehiculelor – aici
 • Ordinul Prefectului nr. 419 din 10.11.2022 privind stabilirea programului de lucru la nivelul Serviciului public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor al județului Tulcea – aici