Permise auto și înmatriculări

COMUNICAT

ÎNCEPÂND CU DATA DE 17.06.2020, TARIFELE PENTRU ELIBERAREA DOCUMENTELOR, VOR FI URMĂTOARELE:

  •  PERMIS DE CONDUCERE – 89 lei/buc;
  • CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE – 49 lei/buc;
  • AUTORIZAŢIE PROVIZORIE  – 13 lei/buc.

 

COMUNICAT

INFORMATII DE INTERES GENERAL

 Instituţia prefectului jud. Tulcea aduce la cunoştinţa cetăţenilor – solicitanţi ai serviciilor de permise/examinări şi înmatriculări, următoarele informaţii de interes general:

Începând cu data de  01.10.2020,

  1. Tarifele aferente confecţionării şi valorificării plăcilor cu numere de înmatriculare, atribuirii unui număr de înmatriculare preferenţial sau păstrării combinaţiei numărului de înmatriculare pot fi achitate prin:

– virament bancar. În acest caz se prezintă ordinul de plata, cu viza băncii.

– prin mandat poştal;

– în numerar, la ghişeu, odată cu predarea documentelor, doar până la ora 14ºº;

– la casieriile unităţilor Trezoreriei Statului.

  1. Tarifele aferente emiterii certificatelor de înmatriculare, a autorizaţiilor provizorii şi a permiselor de conducere, pot fi achitate prin:

– virament bancar. în acest caz se prezintă ordinul de plată cu viza băncii

– prin mijloace de plată online, inclusiv prin aplicaţia Ghişeul.ro.

– prin mandat poştal.

Contravaloare documente:

– certificat de înmatriculare   49 Ron     – permis de conducere   89 Ron                – autorizaţie provizorie 13 Ron

Contravaloare placi:     – numere provizorii                                    40 Ron

– o placă tip A (normală)  20 Ron           – tip B (pătrată)                23 Ron                 -tip C ( moto)               17 Ron

 Atribuire număr de înmatriculare preferenţial                         45 Ron

 Contravaloare păstrare combinaţie nr. de înmatriculare      30 Ron

 

 

COMUNICAT

INFORMAȚII DE INTERES GENERAL

Instituţia Prefectului – Judetul Tulcea aduce la cunoştinţa cetăţenilor – solicitanţi ai serviciilor de permise/examinări şi înmatriculări, următoarele informaţii de interes general:

– ACCESUL ÎN SEDIUL SERVICIULUI SE FACE DOAR ÎN BAZA UNEI PROGRAMĂRI ON-LINE VALABILE;

– PENTRU SOLICITĂRILE CARE NU POT FI PROGRAMATE, VĂ RUGĂM SĂ NE CONTACTAŢI LA ADRESA DE EMAIL permise_inmatriculari@yahoo.com sau prin CORESPONDENŢĂ, LA ADRESA Prefectura Tulcea, mun. Tulcea, str. Păcii, nr. 18;

– PENTRU CERERILE DEPUSE DUPĂ ORA 14.00, ESTE NECESAR SĂ FACEŢI DOVADA ACHITĂRII CONTRAVALORII DOCUMENTELOR ŞI/SAU A PLĂCILOR CU NUMERE DE ÎNMATRICULARE, PRINTR-O ALTĂ MODALITATE LEGALĂ;

– ÎN ULTIMA ZI LUCRĂTOARE DIN FIECARE LUNĂ NU DESFĂŞURĂM ACTIVITĂŢI DE LUCRU CU PUBLICUL;

– CARTEA DE IDENTITATE A VEHICULULUI, DOVADA ÎNLOCUITOARE A CERTIFICATULUI DE ÎNMATRICULARE ŞI PLĂCILE CU NUMĂRUL DE ÎNMATRICULARE SE ELIBEREAZĂ ÎN URMĂTOARE ZI LUCRĂTOARE;

– CERTIFICATUL DE ÎNMATRICULARE ŞI PERMISUL DE CONDUCERE SE LIVREAZĂ DE CĂTRE  RA POŞTA ROMÂNĂ LA DOMICILIU/SEDIUL TITULARULUI. (pentru permisul de conducere se poate solicita ca documentul să fie înaintat la orice adresă de corespondenţă, sau la sediul oricărui serviciu public din România).

–  DOCUMENTELE CARE NU POT FI LIVRATE TITULARILOR, VOR FI DEPUSE LA SEDIUL SERVICIULUI NOSTRU, DUPĂ 15 ZILE DE LA EMITERE.

Art. 111alin.2 din OG 41/2016 – Sumele pot fi achitate prin virament, prin mijloace de plată online, prin intermediul POS-urilor instalate la unităţile Trezoreriei Statului sumelor şi prin alte modalităţi de plată reglementate de acte normative în vigoare, prin mandat poştal sau în numerar la casieriile unităţilor Trezoreriei Statului.  De asemenea contravaloarea serviciului se poate face şi la unităţile CEC.

Contravaloare documente:

– certificat de inmatriculare   49 Ron     – permis de conducere   89 Ron                – autorizatie provizorie 13 Ron

Contravaloare placi:     – numere provizorii                               40 Ron

– o placă tip A (normală)  20 Ron           – tip B (pătrată)             23 Ron                 -tip C ( moto)               17 Ron

 Atribuire număr de inmatriculare preferential                      45 Ron

 Contravaloare păstrare combinaţie nr. de înmatriculare      30 Ron

 

COMUNICAT

INFORMATII DE INTERES GENERAL

Instituţia Prefectului – Judetul Tulcea aduce la cunoştinţa cetăţenilor – solicitanţi ai serviciilor de permise/examinări şi înmatriculări, următoarele informaţii de interes general:

  • În conformitate cu dispoziţiile Regulamentului (UE) nr. 1832/2018 al Comisiei, de completare a Regulamentului (UE) nr. 715/2007,privind omologarea de tip a autovehiculelor, în ceea ce priveşte emisiile provenite de la vehiculele uşoare de pasageri şi de la vehiculele uşoare de pasageri (Euro5 şi Euro6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor, la nivelul Uniunii Europene, nu se vor mai putea înmatricula autovehiculele noi din categoriile N1, clasele II şi III şi N2,  decât dacă au omologare de tip nou (WLTP).
  • Înmatricularea acestor categorii de vehicule, omologate pe baza procedurii vechi (NEDC) va fi posibilă numai până la data de 31 august 2020, inclusiv. Ulterior acestei date proprietarilor unor asemenea autovehicule,le recomandăm să se adreseze  RAR, în vederea includerii vehiculului respectiv în procedura de “sfârşit de serie”.
  • Preluarea documentelor necesare înmatriculării se face la sediul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor TULCEA, chiar şi în lipsa unei programări on-line.

 

COMUNICAT

INFORMATII DE INTERES GENERAL

 Instituţia Prefectului – Judetul Tulcea aduce la cunoştinţa cetăţenilor – solicitanţi ai serviciilor de permise/examinări şi înmatriculări, următoarele informaţii de interes general:

I. Valabilitate documente

– conf. disp. art 45 din OUG nr. 70/2020, „valabilitatea documentelor eliberate de instituţiile şi autorităţile publice se menţine pe toată durata stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, prelungite prin Decretul nr. 240/2020, privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României, precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări.”

– potrivit disp. art 46 din OUG nr. 70/2020,  se menţine şi valabilitatea prelungirii numerelor de înmatriculare provizorie pentru o perioadă de 45 zile de la încetarea stării de urgenţă.

– conf. disp. art. 4 alin.5 din Legea nr. 55/2020, „Valabilitatea documentelor eliberate de instituţiile şi autorităţile publice, precum şi de entităţile private autorizate conform legii se menţine pe toată perioada stării de alertă, precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări.”

II. Activitatea de înmatriculare a vehiculelor

– se soluţionează doar în baza unei programări on-line;

– accesul cetăţenilor în sediu este permis doar dacă temperatura acestora este de max. 37,3°C,  au mască de protecţie şi nu figurează în carantină sau izolare, conform înregistrărilor din sistemul informatic;

– în sediu va fi permis accesul a cel mult câte 7 persoane simultan.

– eliberarea documentelor şi plăcilor cu numere de înmatriculare se face începând cu următoarea zi lucrătoare;

– radierile se pot soluţiona, din oficiu, fără prezenţa titularului la ghişeu, în baza notificării societăţii de dezmembrare;

–  nu se vor soluţiona cererile persoanelor care figurează în carantină sau izolare, conform înregistrărilor din sistemul informatic;

– pentru solicitările programate după ora 14°°, este necesar să faceţi dovada plăţii taxelor şi tarifelor necesare la CEC, Poşta Romana sau Trezorerie.

III.    Activitatea de examinare pentru obţinerea permisului de conducere

A. Proba practică a examenului de conducere va începe pe data de 02.06.2020;

– examinatorul, candidatul şi martorul vor purta măşti de protecţie;

– vor fi folosite doar auto de examen igienizate şi dotate cu un flacon cu substanţă dezinfectantă, asigurate prin grija şcolilor de şoferi;

– pe timpul examenului, în autovehicul vor fi prezente doar 3 persoane;

– vor fi examinaţi doar candidaţii cu temperatura de max. 37,3°C;

– nu vor fi examinate persoanele care figurează în carantină sau izolare, conform înregistrărilor din sistemul informatic;

– programarea se va face în două intervale orare zilnice, pentru fiecare examinator.

– candidaţii care erau programaţi în perioada 17.03-01.06.2020, vor fi reprogramaţi din oficiu, sau prin intermediul unui reprezentant al şcolii de şoferi absolvite, în intervalul 02.06-15.06.2020;

B. Proba teoretică a examenului de conducere va începe după data de 15.06.2020;

– pentru accesul la aplicaţia de examinare este necesară o programare on-line;

– vor fi examinaţi doar candidaţii cu temperatura de max. 37,3°C, care au mască de protecţie şi nu figurează în carantină sau izolare, conform înregistrărilor din sistemul informatic;

– în sediu şi sala de examen va fi permis accesul a cel mult câte 5 candidaţi simultan.

IV. Preschimbarea permiselor de conducere

– se soluţionează doar în baza unei programări on-line;

– accesul cetăţenilor în sediu este permis doar dacă temperatura acestora este de max. 37,3°C,  au mască de protecţie şi nu figurează în carantină sau izolare, conform înregistrărilor din sistemul informatic;

– pentru solicitările programate după ora 14°°, este necesar să faceţi dovada plăţii taxelor şi tarifelor necesare la CEC, Poşta Romana sau Trezorerie.

– pentru preschimbarea permiselor de conducere străine, este necesar să faceţi dovada plăţii taxelor şi tarifelor necesare la CEC, Poşta Romana sau Trezorerie.

V.Alte informaţii

– pentru informaţii suplimentare sau solicitări pentru care nu există operaţionalizată programarea on-line, vă stăm la dispoziţie, la adresa de email permise_inmatriculari@yahoo.com

Pentru respectarea prevederilor legale şi a recomandărilor în vigoare, vă rugăm să aveţi în vedere:

– prezentarea la ora programării on-line;

– folosirea măştilor de protecţie, în incinta sediului;

– respectarea indicaţiilor lucrătorilor serviciului;

– deţinerea tuturor documentelor necesare, conform indicaţiilor din platforma de programare;

– completarea corespunzătoare a documentelor înainte de prezentarea la ghişeu.

Contravaloare documente:

certificat de înmatriculare 37 Ron
autorizaţie provizorie 13 Ron
permis de conducere 68 Ron

Contravaloare plăci:

numere provizorii 40 Ron
numere de înmatriculare la rând

– tip A ( autovehicule)

– tip B (pătrat, pentru remorci sau auto)

– tip C ( motociclete)

 

20 Ron/buc.

23 Ron/buc

17 Ron/buc

Atribuire număr de înmatriculare preferenţial 45 Ron
Păstrare combinaţie număr de înmatriculare 30 Ron

 

Pentru relaţii cu publicul, puteţi accesa:

– adresa de e-mail   permise_inmatriculari@yahoo.com

– telefon 0240/517231