Comisia paritară

  • Ordinul Prefectului nr. 140 din 21.03.2023 privind reorganizarea comisiei paritare  la nivelul  Instituției Prefectului- Județul Tulcea, constituită prin Ordinul prefectului nr. 199/10.06.2022 – aici
  • Ordinul Prefectului nr. 199 din 10.06.2022 privind constituirea Comisiei paritare la nivelul Instituției Prefectului – Județul Tulcea – aici

Președinte (ales de membrii titulari): Luca Ancuța

Membri titulari:

  • Marinescu Tatiana
  • Husarencu Viorica
  • Petroschi Daniela Camelia

Secretar titular: Zainea Lidia

Membri supleanți:

  • Iorga Angelica
  • Paraschiv Ira

Secretar supleant: Cubanțav Mariana