Comisia judeţeană în domeniul egalităţii de șanse între femei şi bărbaţi

Ordinul Prefectului  nr. 110  din data de 30.03.2021 privind reorganizarea Comisiei  Județene în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați Tulcea – aici

  • Anexă la O.P.  nr. 110/30.03.2021 – aici