Comisia pentru aplicarea prevederilor H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 – 2023, la nivelul Judeţului Tulcea

Ordinul Prefectului nr. 155 din 12.05.2022 privind actualizarea componenței Comisiei judeţene pentru implementarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 – 2023 la nivelul județului Tulcea – aici