Comisii locale (pe UAT-uri) pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare numite prin ordin al prefectului (Inventarierea terenurilor degradate care fac obiectul acţiunii de ameliorare prin împădurire)

Ordinul prefectului 432 privind Comisii locale (pe UAT-uri) pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare  –aici