Planul județean de apărare ȋmpotriva inundaţiilor, fenomenelor hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundaţii, secetă hidrologică, incidente/accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă, 2022-2025

1. Plan Județean de Apărare împotriva inundațiilor – aici

2. Memoriu prezentare – aici

3. Măsuri preventive și operative la nivel județean – aici

4. C.J.S.U. Tulcea – Măsuri de apărare împotriva inundațiilor – aici

5. Codificarea atenționărilor meteorologice și hidrologice – aici

6. Tabel – praguri precipitații – aici

7. Schema flux informațional – aici

8. Tabel Stații Meteo – aici

9. Tabel Stații Pluvio – aici

10. Tabel Stații Hidrometrice – aici

11. Tabel Formații și utilaje de intervenție ABA – aici

12. Situație Zone critice cursuri de râu – aici

13. Situație Zone critice diguri – aici

14. Stații de Pompare – aici

15. Stoc apărare – aici

16. Tabel Acumulări nepermanente – aici

17. Tabel Acumulări permanente frontale – aici

18. Tabel date caracteristice Plan Județean 2021-2025 – aici

19. Tabel Derivații – aici

20. Tabel diguri – aici

21. Tabel Regularizări – aici

22. A.N.I.F. Tulcea – Situație stații de pompare-desecare – aici

23. Planul de Restricții și folosire a apei în perioade deficitare – aici

24. Plan Poluări accidentale BH Dunăre, BH Litoral, 2022 – aici

 

Harta județului Tulcea – unități administrativ teritoriale: