Împreună pentru Ucraina!

  • INFORMARE – Spații de cazare pentru cetățenii străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, care provin din zona conflictului armat din Ucraina – aici

 

  • INFORMAȚII PENTRU CETĂȚENII UCRAINENI/ INFORMATION FOR UKRAINIAN CITIZENS – Guvernul României pune la dispoziția cetățenilor ucraineni care intră pe terioriul țării noastre în această perioadă o broșură cu informații privind obținerea azilului, dreptul la muncă, servicii medicale și alte detalii importante pentru cetățenii ucraineni.
    • Broșura în engleza poate fi accesată la link-ul
    • Broșura în ucraineană poate fi accesată la link-ul

 

  • Platformă guvernamentală de centralizare a asistenței umanitare necesară refugiaților ucraineni pentru integrarea eficientă a eforturilor de acordare a asistenței umanitare refugiaților și persoanelor relocate din Ucraina – detalii aici

 

  • Centrul de Studii Tehnice Rutiere și Informatică(CESTRIN), sucursală a C.N.A.I.R. S.A., sub coordonarea Ministerului Transportului și Infrastructurii, în parteneriat cu Centrul Național de Coordonare și Conducere a Intervenției(C.N.C.C.I.) și Inspectoratul General al Poliției Române(I.G.P.R.) au realizat o aplicație interactivă GIS(geospațială) în care sunt reprezentate coridoarele de tranzit recomandate cetățenilor ucrainieni pe teritoriul României – detalii aici

 

  • AVOCAȚI PENTRU REFUGIAȚI – campanie a Uniunii Naționale a Barourilor din România de asistență juridică și umanitară pentru refugiații din Ucraina – aici