Comunicat de presă

Luni, 29 ianuarie 2024, prefectul Alexandru Dan MUNTEANU a prezidat ședința de lucru cu primarii și secretarii generali ai Unităţilor Administrativ Teritoriale din judeţul Tulcea, care a avut ca scop îmbunătăţirea actului administrativ.

În cadrul ședinței, au fost dezbătute următoarele aspecte:

  1. Măsuri referitoare la exercitarea dreptului de proprietate publică și privată a statului, precum și la administrarea eficientă a proprietății statului precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative instituite prin dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.91/2023. A prezentat Ordean Cristian Gabriel – Șef Serviciu în cadrul Instituției Prefectului – Județul Tulcea, Serviciul Juridic și Contencios Administrativ;
  2. Proceduri privind înregistrarea și scoaterea din evidențele fiscale ale autovehiculelor/radierea din circulație a acestora. A prezentat Nan Tiberiu Iustinian – Șef Serviciu în cadrul Instituției Prefectului – Județul Tulcea – SPCRPCÎV;
  3. Respectarea dispozițiilor cuprinse la art. 128 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind circulația pe drumurile publice de către autoritățile administrației publice locale și obligațiile rezultate din preluarea în administrare de către acestea a unui sector de drum, în conformitate cu prevederile art. 22^1 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor. A prezentat Nan Tiberiu Iustinian – Șef Serviciu în cadrul Instituției Prefectului – Județul Tulcea – SPCRPCÎV;
  4. Precizări privind procedurile care reglementează înregistrarea la nivelul primăriilor comunelor, orașelor și municipiului a tractoarelor agricole sau forestiere inclusiv a remorcilor destinate a fi tractate de către acestea, conform dispozițiilor art. 23 din Ordinul ministrului administrației și internelor nr.1501/2006. A prezentat Nan Tiberiu Iustinian – Șef Serviciu în cadrul Instituției Prefectului – Județul Tulcea – SPCRPCÎV;
  5. Pregătirea în domeniul situațiilor de urgență a personalului cu funcții de conducere în cadrul Centrului Zonal Bacău. A prezentat colonel Daniel Petrov – Inspector Șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Delta” al județului Tulcea;
  6. Modul de desfășurare a exercițiilor de înștiințare organizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Delta” al județului Tulcea cu membrii Comitetului Local pentru Situații de Urgență. A prezentat colonel Daniel Petrov-Inspector Șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Delta” al județului Tulcea;
  7. Cercetarea statistică AGR 2B “Suprafața recoltată și producția obținută, aplicarea îngrășămintelor, amendamentelor și pesticidelor, plantărilor și defrișărilor de vii și pomi în anul…” – lucrare anuală, solicitată administrațiilor locale. A prezentat Inginer Mirela Miiler – Director Executiv al Direcției pentru Agricultură Județeană Tulcea;
  8. Modificări legislative la Ordinul nr. 97/63/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice. A prezentat A prezentat Inginer Mirela Miiler – Director Executiv al Direcției pentru Agricultură Județeană Tulcea;
  9. Măsuri întreprinse de către autoritățile publice locale cu privire la transferul digurilor cu rol de apărare din patrimoniul unităților administrativ-teritoriale în patrimoniul statului și administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor – Administrația Națională Apele Române. A prezentat Paul Cononov – Director al Sistemului de Gospodărire a Apelor Tulcea;
  10. Diverse.