Comunicat de presă

Prefectul Alexandru Dan MUNTEANU a convocat, începând cu ora 10.00, în ședință extraordinară, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. Pe ordinea de zi s-au aflat următoarele:

  • Hotărârea 1 privind punerea în funcțiune a stațiilor de pompare de desecare din administrarea A.N.I.F. Tulcea din Amenajarea Peceneaga-Turcoaia, S.P. Turcoaia și Amenajarea Ostrov, S.P. Ostrov pentru prevenirea inundării localităților, a terenurilor agricole, a infrastructurii de îmbunătățiri funciare și în vederea prevenirii accidentelor la construcțiile hidrotehnice;
  • informarea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență de către reprezentanții Comitetului Local pentru Situații de Urgență al U.A.T. Nufăru referitor la: evaluarea potențialelor riscuri și măsurile de limitare și eliminare a acestora adoptate la nivelul C.L.S.U. Nufăru pentru digul de apărare al localității;
  • informarea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență de către șeful Grupului de suport tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații precum și incidente/accidente la construcții hidrotehnice, ing. Paul CONONOV, despre potențialele riscuri care se pot manifesta la digul-șosea Măcin-Smârdan precum și măsurile cu caracter operativ care s-ar impune pentru asigurarea unei capacități optime de acțiune și intervenție pentru gestionarea situațiilor de urgență; șeful Grupului a precizat faptul că la momentul actual ne aflăm în C.A./Faza I de apărare pe zonele îndiguite ale cursurilor de apă, situație de atenție care nu reprezintă neapărat un pericol dar necesită o vigilență sporită;

În finalul ședinței prefectul Alexandru Dan MUNTEANU a solicitat reluarea demersurilor pentru clarificarea regimului juridic al digului șosea Măcin – Smârdan demersuri necesare pentru adoptarea unor măsuri de evaluare, intervenție și reabilitare a digului mai sus arătat