Comunicat de presă

Azi, 10 ianuarie, în jurul orei 11.00, prefectul județului Tulcea, Alexandru Dan Munteanu, a primit în audiență un grup de 14 cetățeni din municipiul Tulcea care s-au prezentat în fața clădirii Instituției Prefectului. Petiționarii au fost invitați la discuții, au fost ascultați și le-a fost acordată, la cererea acestora, posibilitatea de a expune și alte probleme considerate ca  necesare a fi  aduse în atenția prefectului.

Principala doleanță pe care petiționarii au reclamat-o s-a referit la prorogarea termenului de plată a indemnizației lunare prevăzută de Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice și presupusele diferențe de tratament juridic ale actelor legale incidente cu precădere aspectele ce privesc persoanele care  au fost refugiate, expulzate sau strămutate în altă localitate sau au fost evacuate din locuința pe care o dețineau.

Prefectul a luat la cunoștință aspectele prezentate și a informat, că în calitatea sa de reprezentant al Guvernului pe plan local, se va adresa Ministerului Muncii și Solidarității Sociale pentru a solicita clarificări respectiv soluționarea doleanțelor.

 Celelalte sesizări au vizat aspecte punctuale care țin de administrația locală a municipiului Tulcea pe care prefectul a informat că le va aduce în atenția factorilor responsabili.