Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial

Ordinul Prefectului nr. 119 din 27.02.2020 privind modificarea Art. 1 din Ordinul Prefectului nr. 27/2019 privind actualizarea componentei comisiei cu atribuţii de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la nivelul Instituţiei Prefectului judeţul Tulcea – aici

Ordinul prefectului privind actualizarea Comisiei de stabilire și inventariere a funcţiilor sensibile la nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Tulcea- aici

Ordinul prefectului privind actualizarea componenței Comisiei de gestionare a situaţiilor generatoare de întreruperi la nivelul Instituției Prefectului – Județul Tulcea – aici

Regulament de Organizare şi Funcţionare al Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a implementării şi/sau dezvoltării sistemului de control intern/managerial din cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Tulcea –aici

Manualul de implementare SCIM – aici