Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial

  • Ordinul Prefectului nr. 185 din 04.05.2023 privind actualizarea componenței comisiei cu atribuții de monitorizare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la nivelul Instituției Prefectului – Județul Tulcea – aici
  • Ordinul prefectului nr. 2 din 05.01.2023 privind actualizarea componenței comisiei cu atribuţii de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Tulcea – aici
  • Ordinul prefectului privind actualizarea Comisiei de stabilire și inventariere a funcţiilor sensibile la nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Tulcea – aici
  • Ordinul prefectului privind actualizarea componenței Comisiei de gestionare a situaţiilor generatoare de întreruperi la nivelul Instituției Prefectului – Județul Tulcea – aici
  • Regulament de Organizare şi Funcţionare al Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a implementării şi/sau dezvoltării sistemului de control intern/managerial din cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Tulcea – aici
  • Manualul de implementare SCIM – aici