Achiziții publice

– Programul final al achizițiilor publice pentru desfășurarea activității curente în anul 2019 – aici

– Programul estimativ al achizițiilor publice pentru desfășurarea activității curente în anul 2020 – aici

– Centralizatorul achiziţiilor publice și situația executării contractelor de achiziţii publice  pt contractele cu valoare de peste 5000 de euro (trim.I )   – 2019
– Centralizatorul achiziţiilor publice și situația executării contractelor de achiziţii publice  pt contractele cu valoare de peste 5000 de euro (trim.II )   – 2019
– Contractele cu valoare de peste 5000 de euro- publicare integrală și anexe:
  1.  contract de închiriere sediu (contract)  și (anexa)
  2. contractul subsecvent nr. 1 la Acordul – cadru nr. 15491005/10.05.2019- furnizare energie electrică – aici

 

ACHIZIȚII

  • Cerere de ofertă preț pentru achiziționarea  de servicii de transport naval necesare pentru transportul buletinelor de vot – aici
  • Cerere de ofertă preț pentru achiziționarea echipamentelor de tehbinica de calcul de natura mijloacelor fixe – aici
  • Cerere de ofertă preț pentru achiziționare echipamente IT de natura obiectelor de inventar – aici
  • Anunț casare mijloace fixe șalupa 2020 – aici
  • Anunț casare mijloace fixe transport 2020 – aici