Integritate

 • Strategia Națională Anticorupție 2021-2025 – aici
 • Codul de conduita etică și integritate, aprobat la nivelul instituției prin Ordinul Prefectului nr. 19/14.01.2022 aici
  • Ordinul Prefectului nr. 410 din 03.11.2021 privind desemnarea consilierului de etică în cadrul Instituției Prefectului – Județul Tulcea – aici
 • Lista cuprinzând cadourile primite, potrivit Legii nr. 251/2004 şi destinaţia acestora
 • Mecanismul de raportare a încălcărilor legii
 • Declaraţia privind asumarea unei agende de integritate organizaţională
 • Planul de integritate al instituției
 • Raportul privind implementarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public la nivelul Instituției Prefectului – Județul Tulcea – 2021
 • Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate – 2021
 • Studii/cercetări/ghiduri/materiale informative relevante.