Grupul de lucru mixt pentru problemele romilor

 • Planul Județean de Măsuri privind incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome pe anul 2024 la nivelul județului Tulcea – aici
 • Raport de progres privind stadiul îndeplinirii obiectivelor din Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru anul 2023 la nivelul județului Tulcea – aici
 • Planul județean de măsuri pe anul 2023 la nivelul județului Tulcea – aici
 • Ordinul Prefectului nr. 180 din 02.06.2022 privind actualizarea Grupului de Lucru Mixt pentru Romi constituit în cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Tulcea pentru implementarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2022-2027 – aici
  • Anexa la Ordinul Prefectului nr. 180/02.06.2022 – aici
 • RAPORT DE PROGRES privind stadiul îndeplinirii obiectivelor din Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru anul 2019, la nivelul judeţului Tulcea – aici
 • Planul județean de măsuri pe anul 2020 la nivelul județului Tulcea – aici
 • Progresul  înregistrat în implementarea planului județean de măsuri pentru anul 2019 la nivelul județului Tulcea – aici
 • Ordinul Prefectului  nr. 189 din 01.04.2019 privind aprobarea Planului Județean de Măsuri pentru romi, pentru anul 2019 – aici
  • Anexa la Ordinul Prefectului nr. 189 din 01.04.2019 – aici
 • Ordinul Prefectului nr. 301 din 26.11.2018 privind aprobarea R.O.F. al GRUPULUI DE LUCRU MIXT PENTRU ROMI constituit în cadrul Instituției Prefectului – Județul Tulcea – aici
 • Componenţa GRUPULUI DE LUCRU MIXT PENTRU ROMI pentru aplicarea Hotărârii de Guvern nr. 18/2015 – aici