Grupul de lucru mixt pentru problemele romilor

– Ordinul nr. 86 din 11.02.2020 privind actualizarea componenței Grupului de Lucru Mixt pentru Romi constituit în cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Tulcea pentru implementarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020 – aici

  • Anexa  la Ordinul Prefectului nr. 86/ 11.02.2020 – aici

– RAPORT DE PROGRES privind stadiul îndeplinirii obiectivelor din Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru anul 2019, la nivelul judeţului Tulcea – aici

Planul județean de măsuri pe anul 2020 la nivelul județului Tulcea – aici

Progresul  înregistrat în implementarea planului județean de măsuri pentru anul 2019 la nivelul județului Tulcea – aici

 

 

Ordinul prefectului nr. 301 din 26.11.2018 privind aprobarea R.O.F. al GRUPULUI DE LUCRU MIXT PENTRU ROMI constituit in cadrul Institutiei Prefectului-Judetul Tulcea- aici

Ordinul nr. 189 din 01.04.2019 privind aprobarea Planului Județean de Măsuri pentru romi, pentru anul 2019 – aici

  • Anexa la Ordinul Prefectului nr. 189 din 01.04.2019 – aici

Componenţa GRUPULUI DE LUCRU MIXT PENTRU ROMI pentru aplicarea Hotărârii de Guvern nr. 18/2015 – aici

Ordinul nr. 118 din 07.03.2019 privind reorganizarea Grupului de Lucru Mixt pentru Romi constituit în cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Tulcea pentru implementarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020 – aici

  • Anexa la Ordinul Prefectului nr. 118 – 07.03.2019 – aici