Situații de urgență

La nivelul judeţelor și municipiului București se constituie, sub conducerea prefecţilor, comitete pentru situaţii de urgență. Comitetul este constituit prin ordinul prefectului, iar prefectul are calitatea de președinte al acestuia. Din comitet fac parte preşedintele consiliului judeţean/primarul general și de sector, şefi de servicii deconcentrate, descentralizate şi de gospodărie comunală şi alţi manageri ai unor instituţii şi societăţi comerciale de interes judeţean care îndeplinesc funcţii de sprijin în gestionarea situaţiilor de urgență, precum şi manageri ai agenţilor economici care, prin specificul activităţii, constituie factori de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă.

Activitatea CJSU Tulcea:

 • Planul de activitate al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență pentru anul 2021 – aici
 • Situaţia contractelor de deszăpezire ȋncheiate la nivelul judeţului Tulcea – drumuri comunale – aici
 • Situaţia contractelor de deszăpezire ȋncheiate la nivelul judeţului Tulcea – drumuri județene – aici
 • Situaţia contractelor de deszăpezire ȋncheiate la nivelul judeţului Tulcea – drumuri naționale – aici

Hotărâri CJSU – anul 2021 – aici


 • Legea nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 – aici
 • Hotărârea de Guvern nr. 1183 din 08.11. 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 9 noiembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile si completarile ulterioare – aici
 • Ordinul Comun al Ministerului Sănătății nr.2282 din 22 octombrie 2021 și al Ministerului Afacerilor Interne nr.156 din 25 octombrie 2021 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, efectuării triajului epidemiologic și dezinfectării mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2, pe durata stării de alertă – aici

Hotărâri CJSU – anul 2020 – aici


Hotărâri – anul 2018- stare de alertă la nivelul judeţului Tulcea – pesta porcină africană:

 • Hotărârea nr. 79 din 03.07.2018 – Declararea stării de alertă la nivelul judeţului Tulcea, începând cu data de 03.07.2018, ora 10, până la ridicarea tuturor resticțiilor și eliminarea oricărui pericol – aici
 • Hotărârea nr. 78 din 28.06.2018 – Solicitarea declarării stării de alertă la nivelul judeţului Tulcea, până la ridicarea resticțiilor – aici
 • Hotărârea nr. 77 din 28.06.2018 – Aprobarea Planului de Măsuri pentru limitarea extinderii focarelor de pestă porcină africană pe teritoriul judeţului Tulcea – completare,  Planului de măsuri pentru realizarea asomării, uciderii și incinerării efectivelor contaminate de porci din fermele comerciale de pe raza județului Tulcea – aici

Plan de pregătire în domeniul Situațiilor de Urgență

 • Ordinul Prefectului nr. 26 din 01.02.2021: Plan de pregătire în domeniul situațiilor de urgență în anul 2021 – aici
  • Anexa la Ordinul Prefectului nr. 26 din 01.02.2021- aici
 • Anexe la Ordinul Prefectului nr. 26 din 04.02.2020:
  1. Anexa 1 – Planificarea numerică – aici
  2. Anexa 2 – Planificarea nominală – aici
  3. Anexa 3 – Antrenamente, exerciții, concursuri – aici
  4. Anexa 4 – Tematică orientativă SVSU, SPSU – aici
  5. Anexa 5 – Furnizori – aici

Ordinele prefectului – Situații de urgență
 • Ordinul Prefectului nr. 358 din 10.09.2021 privind modificarea anexei 2 la Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea, aprobat prin Ordinul Prefectului nr.72/11.03.2021 – aici
  • Anexa 1 la Ordinul Prefectului nr. 358/10.09.2021 – Componența Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Tulcea – aici
 • Ordinul Prefectului nr. 305 din 28.07.2021 privind modificarea şi înlocuirea anexelor 2 şi 3 la Ordinul Prefectului nr. 72/11.03.2021 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea – aici
  • Anexa 1 la Ordinul Prefectului nr. 305/28.07.2021 – Componența Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Tulcea – aici
  • Anexa 2 la Ordinul Prefectului nr. 305/28.07.2021 – Componența Grupurilor de Suport Tehnic – aici
 • Ordinul Prefectului nr. 72 din 11.03.2021 privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea, aprobat prin O.P. nr. 204/27.04.2020, cu modificările şi completările ulterioare – aici
 • ANEXĂ la Ordinul Prefectului  nr. 72 din 11.03.2021  – Regulament de Organizare și Funcționare al  Comitetului  Județean pentru Situații de Urgență Tulcea – aici

  1. Anexa 1 la R.O.F. al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă – Cadrul legislativ privind funcţionarea C.J.S.U. şi a activităţii acestuia – aici
  2. Anexa 2 la R.O.F. al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă – Componența C.J.S.U. Tulcea – aici
  3. Anexa 3 la R.O.F. al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă – Componența Grupurilor de Suport Tehnic – aici
  4. Anexa 4 la R.O.F. al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă – GHID privind convocarea C.J.S.U. în şedinţă ordinară/extraordinară – aici
  5. Anexa 5 la R.O.F. al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă – Lista cuprinzând dotările principale – aici
 • Lista de difuzare a R.O.F. al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea şi a Ghidului privind convocarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă în şedinţă ordinară/extraordinară – aici
 • Lista modificărilor la Ghidul privind convocarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă  în şedinţă ordinară/extraordinară – aici

Numere de telefon utile pentru perioadele cu atenţionări/avertizări meteorologice –  IARNA 2020-2021aici

Numere de telefon pentru perioada cu atenţionări hidrologice

MUNICIPIUL TULCEA
– ofiţer de serviciu pe tură: 0240 514973
– dispecer de serviciu pe tură: 0240 511661
– inspector de protecţie civilă: 0745 738696

Consiliul Judeţean Tulcea
Comandament judeţean:
Şef comandament: Mihai Nicu 0748 035889
Membri: Gheorghe Liviu 0740 153094

Dispecerat SGA: 0240 514145
Grupa operativă de la I.S.U. 0240 525240
I.S.U. 0240 524300/524301
I.J. Poliţie 0240 506700
I.J. Jandarmi 0240 534012
S.T. Poliţie de Frontieră 0240 534160
Dispecerat ENEL 0240 505991
Reprezentant ENEL: Iordăchiță Liviu

 

Informații utile:

Mai mult despre semnificatia codurilor hidrometeorologice aici.

Administrația Natională de Meteorologie

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor