Situația plăților

Situaţia plăţilor (execuţia bugetară): anul 2022
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII